Till innehåll på sidan

Skolorna får eget stöd för digital undervisning

Grafiskt porträtt av Andreas Alm Arvidsson
Andreas Alm Arvidsson, ansvarig för utbildningsadministrationen på ITM, leder KTH-projektet Lokalt stöd.
Publicerad 2021-04-13

Nu ska alla skolor erbjuda lärarna hjälp i att göra utbildningen digital. Andreas Alm Arvidsson leder projektet Lokalt stöd med målsättningen att KTH lika bra ska stötta fysisk som digital undervisning och examination.

Klassrumsförlagd undervisning och salstentor – så har undervisningen på KTH, ja på de flesta lärosäten, sett ut i decennier. Trots att alla visste att utvecklingen går mot en digitalisering var det en pandemi som skulle få oss att över en natt övergå till onlineundervisning och nya examinationsformer.

En organisation som lokalt kan stötta lärare som undervisar och examinerar digitalt har av naturliga skäl inte funnits på plats på KTH. Nu ska det bli ändring på det. Det handlar om att varje skola ska bygga upp just ett eget stöd som skolans lärare och administratörer kan vända sig till i frågor som rör hur utbildningen ska bli digital.

– Vi har sett att både lärare och studenter efterlyser ett stöd som ligger närmare deras skola eller institution, säger Andreas Alm Arvidsson  som ska styra upp projektet Lokalt stöd.

Till vardags är han utbildningsadministrativt ansvarig (UA) på ITM, men efter 15 år på KTH har han både ett användbart kontaktnät och koll på hur KTH och dess utbildning fungerar.

Representanter från alla skolor

38 personer med representanter från alla campus och skolor ska tillsammans med Andreas bygga upp kunskap kring digitalt och administrativt stöd, som sedan ska trattas ned till lärarna ute på skolorna.  

– Examinationerna står i fokus, men även den digitala undervisningen ska få draghjälp. Exakt vad det kommer att innebära är i dagsläget för tidigt att ge exempel på, menar Andreas.

ITM-skolan gör ytterligare en satsning där man har anställt sju amanuenser, det vill säga sju KTH-studenter som intresserar sig för digitalt lärande och undervisning och som redan är igång med att stötta lärarna.

– Lärarna kan maila in till gruppen med sina önskemål om hjälp och rätt person rycker ut. Det kan handla om att strukturera upp deras Canvassidor, stöd i att konstruera tentafrågor, eller hjälp med att skapa automatiska quizzar, förklarar Andreas. Men också om att utbilda lärarna i verktyg som kan öka engagemang och interaktivitet i onlineundervisning, till exempel i zoomföreläsningar.

Bank av tentafrågor

Studenterna kommer också hjälpa till med att bygga upp banker av tentafrågor i system som både kan slumpa ut frågor till individer och kan underlätta rättning av tentor och betygsöverföringen till Ladok. Ytterligare en fråga som landat på deras bord är att undersöka den bästa balansen mellan digital och fysisk undervisning.

– De lärare som har använt dessa tjänster har fått en jätteskjuts, och det har betytt mycket att få in studenternas perspektiv. Lärarna är hittills väldigt nöjda, jag hoppas att de andra skolorna tar efter det här. Trots att alla fem skolor har lite olika organisationer, vilket är en utmaning, vill vi att alla ska få samma goda support. Och fördelen med att vara lite olika är att vi kan plocka det bästa från alla ställen, säger Andreas.

Text: Anna Gullers

Fakta om lokalt stöd

Lokalt stöd är en del av arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG), en slags ”krisgrupp” som tillsattes när distansundervisningen var ett faktum förra året. Uppgiften var att för att samordna hur utbildningen skulle bli digital på KTH. Arbetsgruppens uppdrag har blivit förlängt t.o.m. juni 2021.