Till innehåll på sidan

”En jämställd ingenjör är en bättre ingenjör”

Hur går det med JML-arbetet, Martin?

Porträtt
Martin Edin Grimheden. Foto: Anneli Nygårds
Publicerad 2021-11-16

Kan man bli bäst i jämställdhet och på så sätt leverera bättre ingenjörer? Det tror Martin Edin Grimheden, prefekt på institutionen för Maskinkonstruktion, vars uppdrag är att genom utbildning få fler att inse samma sak.

– När jag hörde att Kiruna IF HBTQ-certifierade sina hockeyspelare för att de skulle bli bättre spelare och vinna ligan, säger Martin, så slog det mig att vi ska ha de bästa ingenjörerna och bästa forskarna – och nå dit genom jämställdhet.

Utbildningar och workshops

Martin Edin Grimhedens  engagemang går inte att ta miste på. Hans vision är att ITM ska bli bäst i jämställdhet och på så sätt producera de bästa ingenjörerna och han ska göra det genom workshops och utbildningar av skolans medarbetare.

– Detta är inte bara en kompetensutveckling, utan i viss mån en kompetensväxling. Det går inte att lösa morgondagens utmaningar med den kompetens vi har idag. Jag tror att en jämställd ingenjör helt enkelt är en bättre ingenjör.

Rent konkret är det Martin som beställer kurser, workshop och utbildningar för ITM-skolans 700 medarbetare, där nästa chefsutbildning startar i december. Dessutom kommer skolans Stora JML-grupp ha en workshop om normkritiskt tänkande senare i år. Tidigare har han även, med hjälp av KTH Equality Office, JML-utvecklat programmet för Maskinteknik genom att utbilda, utmana och stödja lärarkollegiet. En del lärdomar följer med in i detta större arbete.

– Personligen har jag fått många aha-upplevelser i möten med andra. Det finns workshops där jag verkligen har utmanats i mina egna tankebanor. Jag vill att fler skall få dessa aha-upplevelser.

Strategiskt utvalda ämnesområden

Utöver uppdraget med internutbildningar har Martin en hel institution att bedriva JML-arbete på. På Maskinkonstruktion finns en JML-grupp om tre personer som föreslår förändringar, genomför lokala workshops och bevakar chefernas arbete. De fångar även upp utmaningar i verksamheten och hjälper ledningen att hålla fokus på jämställdhet, mångfald och lika villkor.

Martin fokuserar där han kan påverka – med utbildningar, workshops, rekrytering och strategiskt utvalda ämnesområden. I rollen som prefekt arbetar Martin aktivt för att uppnå en jämnare könsbalans genom att rekrytera mer jämställt. Och det gör han bland annat genom att välja vilka ämnen de ska satsa på.

– Vi ser att de ämnesområden vi rör oss mot just nu, exempelvis socio-tekniska system, hållbara lösningar och bredare systemperspektiv har bättre förutsättningar att locka en mångfald av medarbetare och studenter än de flesta ämnesområden vi befinner oss i idag.

Om fem år tror han att JML-grupper och kurser är historia. Då genomsyrar JML-frågor all ingenjörsutbildning, chefsutbildning, lärarfortbildning, medarbetarsamtal, kompetensutveckling, arbetsmiljödiskussioner och lönesamtal på ett naturligt sätt.

– Att jobba med JML är inte enbart ett sätt att vinna en hockeyliga, det kan också vara en genväg till att utveckla en bättre verksamhet rent generellt. Det såg jag inte framför mig när jag påbörjade det här arbetet.

Text: Ulrika Georgsson

Det här är den första artikeln i serien ”Hur går det med JML-arbetet?” Näst på tur är prefekt Björn Laumert som berättar om hur Energiteknik vill locka fler kvinnor med förebilder och rekryteringsstrategier.

Fakta om JML-arbetet på ITM-skolan

JML är ett KTH-begrepp som står för Jämställdhet, Mångfald och Lika villkor.

På ITM-skolan deltar ledningsgruppen i JML-arbetet så att det kan integreras i många olika delar. Vissa ledare har specifika ansvarsområden och ingår i "Lilla JML-gruppen" som leds av JMLA.

Dessutom finns lokala JML-grupper på varje institution och i verksamhetsstödet som fångar upp medarbetares idéer och omvandlar till olika aktiviteter. De ingår i ”Stora JML-gruppen”.