Till innehåll på sidan

Ouriginal (tidigare benämt URKUND) i Canvas

Ouriginal är ett externt verktyg som används för plagieringsgranskning av inlämningsuppgifter i Canvas och ska användas av lärare och examinatorer när studenterna lämnar in textfiler i Canvas. Ouriginal rekommenderas att användas som ett integrerat verktyg i Canvas ”Uppgifter” (Assignments). Du kan se resultatet av granskningen direkt i ”Omdömen” (Grades) eller SpeedGrader i en likhetsrapport.

Video

Guida dina studenter bort från plagiat

Det är alltid bättre att få studenterna att undvika plagiering än att behöva straffa de som plagierar, speciellt då många studenter inte vet vad plagiering är i praktiken.

Kom ihåg att berätta för dina studenter vad plagiering är och vad konsekvenserna av det kan vara. Dela gärna sidan Fusk och plagiering  med dina studenter så de kan läsa på hur de undviker det.

För mer hjälp med att guida studenter bort från plagiering har Carl-Mikael Zetterling hållit i ett Lunch & Learn-webbinarium (på engelska) med det temat:

Ouriginal granskar, läraren bestämmer

Ouriginal tar fram potentiella matchande källor från tre arkiv, som innehåller källor från Internet, akademiskt publicerat material och tidigare inlämnade studentdokument. Granskningen görs alltså även mot andra inlämningar inom samma uppgift. Ouriginal registrerar inte bara graden av matchning utan tar även hänsyn till alla användningar av omformulering och synonymer redan i sökandet efter någon annan form av utbyte.

Rapporten från Ouriginal är dock bara ett verktyg. En hög eller låg matchning bestämmer ingenting, det är läraren som ansvarar att granska rapporten från Ouriginal och bestämma om det är plagiat eller inte. I fall där studenten försökt lura Ouriginal med dokument som ser bra ut för människor men är oläsliga för datorer kommer Ouriginal markera det som felstavat. Titta alltid igenom hela rapporten och granska det som hittats. Titta även igenom ändringar i dokumentlayout, språkliga skillnader inom texten samt dokumentets utformingshistorik. Mer information om vad som kan granskas manuellt finns i KTH:s handbok: Hjälp studenterna att undvika plagiering (pdf 723 kB)

Vilka dokument får/kan granskas?

Enbart dokument som har producerats sedan KTH har haft Ouriginal (2017 och framåt) får granskas. Notera att dokumenten måste vara relevanta för kursen eller utbildningen.

Dokument som innehåller färre än 430 tecken, och 20 ord behandlas inte av Ouriginal. Om en student lämnat in ett för litet dokument i Canvas, i en uppgift kopplad till Ouriginal, kommer studenten att få ett mail från Ouriginal med information om att dokumentet ej vidarebefordrats till mottagaren. Lärare ser dock studentens inlämning som vanligt i Canvas men med information om att Ouriginal fortfarande arbetar med uppgiften. Ouriginal kommer inte granska arbetet, det vill säga granskningsarbetet kommer aldrig meddelas som klart i Canvas.

Skapa en uppgift i Canvas med plagieringsgranskning (Ouriginal)

När du skapar en "Uppgift" (Assignment) i Canvas kan du aktivera verktyget Ouriginal samtidigt som du fyller i uppgiftens alternativ, och rapporten från Ouriginal kommer sedan vara tillgänglig direkt i Canvas. För att aktivera Ouriginal ska du:

 1. Gå till Uppgifter i kursmenyn och öppna uppgiften du vill aktivera Ouriginal på i redigeringsläge, eller skapa en ny uppgift genom att klicka på knappen "+ Uppgift" (+ Assignment).
 2. Sätt "Inlämningstyp" (Submission type) till "Online". Då plagiatgranskningen är textbaserat kan inlämningen vara av typen "textinmatning" (text entry) eller "filuppladdning" (file uploads). För att se vilka filformat Ouriginal stödjer, se frågan "Vilka filformat stödjer ni när jag ska skicka in ett dokument?" (urkund.com/sv)  bland deras vanliga frågor.
 3. Nu ska alternativet "Plagieringsgranskning" (Plagiarism Review) dykt upp. Välj Ouriginal i rullgardinsmenyn.
 4. Välj om du vill att plagieringsgranskningen ska vara anonym eller inte. Obs: även om du gjort uppgiften anonym i Canvas måste du ändå klicka i det här valet för att plagieringsgranskningen ska bli anonym, och tvärtom.
 5. Välj om studenteras dokument ska sparas hos Ouriginal när de skickas in via uppgiften. Rekommendationen är att dokumenten sparas för att kunna användas av Ouriginal till att hitta plagiat vid ett senare tillfälle.
 6. Välj om eller när studenterna får ta del av rapporten. Viktigt: alla inställningar förutom "Aldrig" (Never) gör att studenten kan se rapporten, inklusive se och ladda ner andra källor och till och med andra studenters inlämning om det finns en likhet. "Aldrig" är standard och rekommendationen.
 7. Fyll i resten av uppgiftens alternativ och spara.

Mer information om uppgifter i Canvas finns på sidan Funktionen Uppgifter i Canvas .

Visa rapport från Ouriginal

Rapporten från Ouriginal kan visas direkt i Canvas, och du kommer åt den antagligen via SpeedGrader eller via "bedömningsöversikten" (Gradebook).

Via SpeedGrader

 1. Öppna önskad uppgift och gå in i SpeedGrader genom att klicka på knappen "SpeedGrader" i sidolisten.
 2. Under "Skickade filer" (Submitted files) ligger den inskickade filen för studenten du valt, och framför namnet på filen ser du antagligen ett tidtagarur, om rapporten inte är klar än, eller den procentuella "Likhetsrapporten" (Similarity Score).
 3. Klicka på procenten för likhetsrapporten för att öppna upp hela rapporten.

Läs mer om SpeedGrader i Canvas .

Via bedömningsöversikten

 1. Klicka på "Omdömen" (Grades) i kursmenyn för att komma till bedömningsöversikten och leta upp önskad uppgift.
 2. Om en likhetsrapport från Ouriginal har genererats kommer det vara en röd etikett bredvid symbolen för studentens inlämning.
 3. Klicka på den röda etiketten för att öppna upp hela rapporten.

Läs mer om bedömningsöversikten .

Använd Ouriginal utanför Canvas

I de flesta fall är det enklast och smidigast för både lärare och studenter att använda Ouriginal direkt i Canvas som ett tillägg till en Canvasuppgift, eftersom det då blir en mer enhetlig digital utbildningsmiljö. I vissa undantagsfall, som exjobbskurser, finns anledning för dig som lärare att använda Ouriginals plagieringskontroll utanför Canvas, via funktionen "Webbinkorg" (Webinbox).

För att plagieringsgranska ett dokument via Ouriginals Webbinkorg behöver du:

 1. Logga in i webbinkorgen på Ouriginals inloggningssida  med din institution vald, dvs. ”Kungliga Tekniska Högskolan”.
 2. Skapa en mapp för din aktivitet (t.ex. din exjobbskurs). Du skapar en mapp via ”+ create / upload” i menyn och sen ”Create Folder”.
 3. Gå in i din nyskapade mapp och ladda upp dokumentet som ska plagieringsgranskas. Du laddar upp dokumentet via "+ create / upload" och sen "Upload files". Här går det att välja en eller flera filer.
 4. Dokumentet skickas nu på plagieringskontroll. När kontrollen är klar tar du del av rapporten genom att du klickar på dokumentet i Ouriginals webbinkorg och väljer knappen "Open Report".

Som ett alternativ till att du som lärare laddar upp studentens dokument till Ouriginal kan du be studenterna att mejla sina dokument som en bilaga till din analysadress hos Ouriginal (den mejladress som slutar med "analys.urkund.se"). Du kan se din analysadress genom att logga in i Ouriginal och klicka på din profil längst upp till höger. Analysadressen står direkt under ditt namn.

Mer information finns i Ouriginals användarguide för Webbinkorg (PDF på engelska) .

Justera mejlinställningarna för Ouriginal (både i och utanför Canvas)

Eftersom du kan läsa rapporten från Ouriginal direkt i Canvas betyder det att du inte behöver få mejl från Ouriginal om att rapporten är klar. Om du inte vill få ett mejl för varje rapport som Ouriginal skapar måste du justera mejlinställningarna på deras gamla webbsida, den nya har inte mejlinställningarna.

Observera att inställningarna appliceras både på inlämningar via webbsidan och via Canvas.

Om du väljer att inte få mejl och lämnar in via Canvas kan du fortfarande läsa rapporten både via Canvas eller via deras webbsida.

För att ändra dina mejlinställningar för Ouriginal:

 1. Gå till Ouriginals gamla inloggningssida  och logga in med din KTH-användare.
 2. Gå till "inställningar" (settings). Du hittar knappen på samma rad som din mejladress.
 3. Kontrollera att rutan “Skicka rapport via e-post” (Send report by email) inte är ikryssad.
 4. Klicka på “uppdatera” (update) för att spara dina inställningar.
Skärmbild inställningar på Ouriginals webbsida. Valen i nummerlistan ovan är utmarkerade.

Efter att ha fullföljt dessa steg kommer du inte längre att få ett mejl för varje rapport.

Felsökning

Om du vet att det ska finnas rapporter men inga visas i listan, se till att du tittar på en mejadress som slutar på "analys.urkund.se". Har du flera mejladresser kan du klicka på mejladressen och välja en annan i listan som dyker upp.

Om du helt saknar en analysadress i listan, testa logga ut och logga in igen.

Om du fortfarande saknar en analysadress kan det vara för att du inte är markerad som lärare hos Ouriginal. Kontakta it-support@kth.se  för att få hjälp med att bli markerad som lärare hos Ouriginal.

Tolka rapporten från Ouriginal

Webbinariet om Ouriginal (då kallat URKUND):

Läs vidare i Ouriginals guider . De du som lärare har mest nytta av är "Kom-igång-guide" och "Urkund Quick start Guide".

Misstanke om plagiering?

Om du upptäcker en misstänkt plagiering (textmatchning) i en uppgift som har granskats av Ouriginal eller manuellt behöver du göra en bedömning om det kan röra sig om vilseledande vid examination. Till din hjälp i plagieringsärenden och liknande disciplinära förseelser finns en utsedd kontaktperson på respektive skola.

Lista på kontaktpersoner och mer information om disciplinärenden .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-23