Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Workshop: Design för alla - tillgänglighet i kursrum

Förbättra din kurs och uppfyll lagkraven för tillgänglighet genom denna workshop, som fokuserar på hur tillgänglighet uppnås genom att designa för alla. Grunden till att skapa ett tillgängligt kursrum i Canvas förklaras och du får de verktyg du behöver för att ta dig an de vanligaste problemen med tillgänglighet.

Tid: On 2021-08-25 kl 10.00 - 11.00

Plats: Zoom

Språk: Engelska

Medverkande: Björn Ström, Benjamin Gafvelin

Exportera till kalender

Utökad support i slutet av augusti

Under veckorna 33 och 34 (16:e till 27:e augusti) utökar enheten E-lärande sin support för lärare, assistenter och administratörer med många olika aktiviteter, inklusive aktiveten beskriven på denna sida.

Om du är intresserad av vad den utökade supporten erbjuder, läs mer om Augustisupport av E-lärande .

Tillgänglighet hjälper alla

Det är lätt att tillgänglighet ses som något att göra när tid finns och bara för att hjälpa enstaka personer, men designfilosofin "Design för alla" säger motsatsen.

Denna workshop går igenom hur du som lärare kan använda "Design för alla" för att skapa ett tillgängligt kursrum i Canvas. Med några få grundstenar kan du skapa en undervisningsmiljö som alla kan ta del av utan speciallösningar.

Under workshopen kommer viktiga koncept att presenteras, tillgänglighetsverktyg introduceras och du kommer få praktisk erfarenhet i att tillgänglighetsanpassa innehåll. Du och andra lärare kommer diskutera olika tillgänglighetsanpassningar i mindre grupper och sedan i storgrupp.

Vi som håller i denna workshop rekommenderar att de som deltar efteråt också tar del av "Kollegial träffpunkt - Hur blir ett kursrum tillgängligt?"  för att diskutera hur anpassningarna kan appliceras i riktiga kursrum.

Presentatörer

Björn Ström, KTH E-lärande.

Benjamin Gafvelin, amanuens.

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformuläret  om du vill delta i denna workshop.

Relevant information om tillgänglighet

På följande sidor kan du hitta vidare information om tillgänglighet: