Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tentamen med kontrollskrivningar

Detta är ett exempel på ett specifikt examinationsupplägg genomfört på KTH. I denna lösning ges exempel på hur tentamen kan kombineras med kontrollskrivningar under kursens gång för att säkerställa ett mer kontinuerligt studerande samt att studenterna inte kan klara kursen utan att ha lärt sig grunderna.

Kursupplägg

Kursens innehåll och lärandemål är fokuserade på beräkning och problemlösning inom ämnet. Kursen är uppdelad i tre delar, där varje del avslutas med en kontrollskrivning. Tentan har två delar, där den första är för att uppnå godkäntnivå och den andra för högre betyg. Den första delen har tre uppgifter, en för varje del av kursen. För att få godkänt på kursen krävs att studenten får godkänt på alla tre uppgifter. Uppgifterna motsvaras av varsin kontrollskrivning, och studenter som klarat en kontrollskrivning har automatiskt klarat den uppgiften på tentan. 

Kontrollskrivningar

De tre kontrollskrivningarna är en timme långa vardera och fokuserar på grundläggande beräkningsfärdigheter och enkel problemlösning. För att klara kontrollskrivningen måste studenten klara 80% av uppgifterna.

Tentamen

Tentamen är fyra timmar lång. Studenterna måste klara de tre första uppgifterna på tentan som motsvaras av varsin kontrollskrivning. Studenter som har klarat kontrollskrivning X behöver alltså inte göra uppgift X på tentan. Uppgifterna på tentans första del fokuserar, precis som kontrollskrivningarna, på grundläggande beräkningsfärdigheter och enkel problemlösning. Den andra delen har uppgifter som väver ihop de olika delarna av kursen och kräver mer kreativitet för lösningarna.

Fördelar med upplägget

Genom detta upplägg belönas studenter som sätter sig in i materialet tidigt under kursen, och studenter som till exempel inte klarar en kontrollskrivning får återkoppling kring vad de behöver lägga mer fokus på. Dessutom kan läraren anpassa innehållet på repetitionstillfällen efter resultaten på kontrollskrivningarna. En ytterligare fördel är att det finns en flexibilitet för studenterna, som kan klara kursen på flera sätt och därmed anpassa sättet att studera beroende på arbetsbelastning i andra kurser.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination