Till innehåll på sidan

Tentamen och salskrivning

Salstentamen

En vanlig form av tentamen som genomförs på campus har anor långt bak i tiden och därmed väl utvecklade traditioner om genomförandet. På sidan om salstentamen lyfts fördelar och nackdelar med en salstentamen med en efterföljande diskussion om när salstentamen kan vara en passande examinationsform.

Läs mer om Salstentamen .

Kontrollskrivning (KS)

Kontrollskrivningar är en form av minitentor som oftast omnämns som KSar. KSar kan genomföras på campus som salsskrivningar eller i datorsal för den som vill använda automatbedömda quiz. Det går också att genomföra KSar på distans i Canvas examinationsrum eller i kursens Canvasrum.

Läs mer om Kontrollskrivning (KS)

Skannade tentor till Canvas

Önskar du använda en campusförlagd salstentamen men slippa hantera de stora pappershögarna efteråt genom att göra bedömningsarbetet i Canvas SpeedGrader? I examinationsrummet för tentamen kan du med hjälp av funktionen KTH Import Exams enkelt välja att importera studenternas skrivningar som inlämningar i en Canvas Uppgift. Du kan själv styra inställningarna för Uppgiften i Canvas och sedan effektivt bedöma tentorna som vanliga digitala inlämningar.

Läs mer om Skannade tentor till Canvas

Salskrivning med dator på campus

Har du utvecklat en digital examination som du vill fortsätta genomföra men med övervakning på campus? Då kan du använda en datorsal eller be studenterna att ta med sina egna datorer. Här kan du läsa om vilka metoder som kan användas för att genomföra en digital tentamen på campus med övervakning av tentamensvakt. Du hittar även specifik information och guider för genomförandet av examination i datorsal.

Läs mer om Tentamen i datorsal

Kontakt angående examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande. Läs mer om Kontakt för examination .