Till innehåll på sidan

Tentamen och salskrivning

En vanlig form av examination på KTH är skriftlig examination i sal med övervakning av tentavakter. Det genomförs både som slutexamination och som mindre delexamination under kursen, även kallat kontrorllskrivning (KS). Dessutom finns det en lösning för salsskrivning med dator på campus.

Bedöm salstentor i Canvas

Du vet väl om att du kan importera skannade salstentor och bedöma dem digitalt i Canvas?

Läs mer om funktionen KTH Import Exams .

Salstentamen

Salstentamen är en vanlig form av skriftlig examination som genomförs på campus med tentamensvakter som övervakar genomförandet. På sidan om salstentamen lyfts fördelar och nackdelar med en salstentamen med en efterföljande diskussion om när salstentamen kan vara en passande examinationsform.

Salstentamen

Kontrollskrivning (KS)

Kontrollskrivningar är en form av minitentor som oftast omnämns som KSar. KSar kan genomföras på campus som salsskrivningar eller i datorsal för den som vill använda automatbedömda quiz. Det går också att genomföra KSar på distans i Canvas examinationsrum eller i kursens Canvasrum.

Kontrollskrivning (KS)

Salskrivning med dator på campus

Har du utvecklat en digital examination som du vill fortsätta genomföra men med övervakning på campus? Då kan du använda en datorsal eller be studenterna att ta med sina egna datorer. Här kan du läsa om vilka metoder som kan användas för att genomföra en digital tentamen på campus med övervakning av tentamensvakt. Du hittar även specifik information och guider för genomförandet av examination i datorsal.

Salskrivning med dator på campus

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination