Till innehåll på sidan

FAQ för Zoom vid examination

Tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom
Stöd studenter vid tentamen med Zoom
Inlämning och bedömning vid examination med dator
Tekniska problem vid digital examination