Till innehåll på sidan

FAQ för Zoom vid examination

Tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid Zoomtentamen
Stöd studenter vid Zoomtentamen
Inlämning och bedömning
Tekniska problem vid digital examination