Till innehåll på sidan

Om ramverket för Framtidens utbildning på KTH

Ramverket består av 13 principer som är klustrade i 5 områden. Ramverket hjälper oss att strukturera vårt arbete med att utveckla KTH:s utbildningsverksamhet.

Blå-vit grafik: I lökformade lager är principnamnen klustrade i områden.

Definitioner av de 13 principerna

Definitioner av ramverksprinciperna för Framtidens utbildning på KTH

Så här togs ramverket fram

Ramverkets 13 principer är ett resultat av ett utredningsarbete som gjordes av utbildningsnämnden på uppdrag av rektor Sigbritt Karlsson. Utredningen började med en omvärldsanalys.

Tiden före och initiering av programmet

Omvärldsanalysen – utbildningsnämndens ramverksrapport

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-29