Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Loggbok

Detta är ett exempel på en läraktivitet som genomförts i en kurs på KTH. I kursen användes en loggbok för att studenterna skulle få reflektera över sitt lärande i kursen. Varje vecka skrev studenterna om sina tankar utifrån ett givet ämne i ett delat dokument. Studenterna fick också i uppgift att läsa och kommentera två andra studenters reflektioner.

Loggbok som kompletterar projektarbete

Kursens huvudaktivitet var projektarbete i större grupper som pågick under hela kursen. Som kompletterande aktivitet fick studenterna individuellt skriva en loggbok för att ge dem möjlighet att reflektera över vad de gjort under kursen och vad de lärt sig. Loggboken var obligatorisk för att bli godkänd på kursen men påverkade inte betyget.

Reflektera utifrån ett givet ämne

Varje vecka fick studenterna ett ämne att reflektera kring som kopplades till kursens andra aktiviteter och var studenterna befann sig i projektets process. Exempelvis handlade första veckans ämne om kursens uppstart, och sista veckans ämne rörde loggboken som aktivitet i kursen. Studenternas loggböcker skrevs i OneDrive för att enkelt möjliggöra delning.

Läsa och kommentera andras reflektioner

Studenterna tilldelades två andra studenter vars reflektioner de skulle läsa och kommentera på under kursens gång. De skulle lämna minst två kommentarer på varje persons veckoinlägg. Som vägledning kunde studenterna tänka på om de höll med om vad den andra studenten hade skrivit, och om det var något som var extra intressant.

Studenterna som läste och kommenterade varandras loggböcker ingick inte i samma projektgrupper. På det sättet fick studenterna inblick i andra projekt.

Värdefullt för kursutveckling

För lärarna på kursen var reflektionerna från studenterna ett värdefullt bidrag till kursens utveckling. Reflektionerna visade hur kursen upplevdes av studenterna och om kursens aktiviteter hade önskad effekt på lärandet.