Till innehåll på sidan

Quiz som framplockningsövning

Detta är ett exempel på en läraktivitet som genomförts på KTH och som bygger på konceptet framplockningsövning (Retrieval practice). I kursen används quiz för att hjälpa studenterna att lära sig informationen mer långvarigt. De har oändligt många försök och quizen är inte betygsgrundande.

Om framplockning (Retrieval practice)

Framplockning innebär att studenter återskapar information från minnet helt utan minnesstöd. Övningarna är effektivast när studenterna börjat glömma bort informationen. Tanken är att de plockar fram och pusslar ihop informationen som de minns den, inte att de återger informationen exakt. Exempel på sätt att använda framplockning är att svara på quizfrågor eller att fritt försöka återge informationen till en studiekamrat.

Att studera genom att framplocka information förbättrar inlärningen jämfört med att bara läsa eller koda in ny information. Att öva på att återkalla information har också visat sig vara mer effektivt jämfört med andra strategier så som att göra anteckningar medan du läser studiematerial eller passivt tittar på utbildningsfilmer online. Att öva på framplockning kan även hjälpa studenter att förstå bättre vad de kan och inte kan.

Övningstest som framplockningsövning

Kursen innehöll mycket självstudier och studenterna skulle lära sig mycket teori. För att stötta studenternas lärande fick de använda framplockning genom att göra övningstest. Studenterna skulle genomföra övningstest varannan vecka och var ett krav för att bli godkänd på kursen. Det var rekommenderat att utföra testen i samband med att de släpptes, men sista datum för inlämning var i slutet av kursen.

Betygsfria övningar med oändliga försök

Övningstesten som gavs i kursen gjordes i Canvas och hade omdöme Pass/Fail samt oändliga försök. Detta gör att studenterna kan ta testen hur många gånger de vill även om de inte kan allt material och att de inte känner någon press på att klara det på första försöken. Detta innebär att man vågar återskapa viss information trots att man inte kan all information.

Minst 1 timme innan studenten kan göra quizet igen

Även om man kunde göra quizen oändligt många gånger så var de stängda i en timme efter en inlämning – då har studenten börjat glömma bort information och måste återkalla det ur minnet igen.

Återkoppling på frågor som studenten svarat fel på

På de felaktiga svaren i övningarna fanns det kommentarer som inte gav rätt svar utan försökte ge en vägledning kring hur man ska tänka kring uppgiften. Detta gjorde att studenterna kunde koppla samman den lagrade informationen med tips från föreläsaren på hur de kan resonera.

Studentreflektion över inlärningsprocess

I början av varje quiz fick studenterna först bedöma ungefär hur bra de trodde att resultatet skulle bli, och på vilka delar som de trodde att det kommer gå bättre eller sämre på. Detta gör att man som student reflekterar över vad man kan och inte kan inför ett test och sedan får se om den egna uppfattningen stämmer överens med resultatet.

Relaterade sidor

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-12