Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exempelbank för läraktiviteter

Här kan du läsa mer om några olika exempel på läraktiviteter som används av lärare i kurser på KTH. Exempelbanken är till för att inspirera dig som lärare och ge tips på läraktiviteter som även du kan använda dig av i din undervisning. Du kan använda aktiviteterna som de är eller variera dem för att passa just din undervisning.

Dessa exempel har tagits fram av medarbetare på E-lärande som är eller nyligen varit studenter och kommer från kurser som de gått under sin tid på KTH.

Bibehåll studenternas fokus

Det finns olika sätt att hjälpa studenter att fokusera på material i informationsintensiva föreläsningar. I detta exempel kan du läsa mer om olika metoder för att återställa studenternas fokus, både genom att aktivera studenterna och genom att skapa variation i presentationen.

Bibehåll studenternas fokus

Loggbok

I detta exempel användes en loggbok under kursen för att studenterna skulle få reflektera över sitt lärande. Varje vecka skrev studenterna om sina tankar utifrån ett givet ämne i ett delat dokument. Studenterna fick också i uppgift att läsa och kommentera två andra studenters reflektioner.

Loggbok

Quiz som framplockningsövning

Detta exempel bygger på konceptet framplockningsövning (Retrieval practice). I kursen användes quiz för att hjälpa studenterna att lära sig informationen mer långvarigt. Studenterna hade oändligt många försök och quizen var inte betygsgrundande.

Quiz som framplockningsövning

Kamratlärande (Peer Instruction)

I det här exemplet använde sig läraren av konceptet kamratlärande. Studenterna tog del av material inför undervisningstillfället, och på föreläsningar låg fokus på att bearbeta materialet genom diskussion med sina studiekamrater.

Kamratlärande (Peer Instruction)

Samverkansinlärning

I detta exempel genomfördes, under kursens gång, möten utifrån konceptet Samverkansinlärning (SI). SI-möten innebär att äldre studenter som gått kursen tidigare håller i möten där de hjälper studenterna att diskutera materialet tillsammans.

Samverkansinlärning

Frågebaserat lärande

I kursen har frågebaserat lärande (FBL) tillämpats för att förbereda studenterna inför undervisningstillfället. Genom konstruktiv återkoppling på frågor vägleds studenterna mot korrekt information och det etablerades en stark grund för ett effektivt undervisningstillfälle.

Frågebaserat lärande