Till innehåll på sidan

Kursinställningar

Kursinställningarna ger dig som lärare möjlighet att konfigurera din kurs. Det mesta kommer redan vara inställt när du som lärare får ditt kursrum, men det finns inställningar du kan ändra. Läs vidare om vad du kan förändra.

De fem flikarna under inställningar

För att hitta till kursinställningarna, gå till "Inställningar" (Settings) i kursmenyn. Inställningarna är uppdelade i sex flikar, men KTH använder bara dessa fem flikar:

 • Kursinformation (Course details).
 • Sektioner (Sections).
 • Navigering (Navigation).
 • Appar (Apps).
 • Funktionsalternativ (Feature options).

Kursinformation (Course details)

De mest grundläggande inställningarna finns under fliken kursinformation, exempelvis kursnamn, när kursen är tillgänglig och språk på kursen. De flesta av dessa inställningar bör vara korrekt inställda när du som lärare får ditt kursrum, men titta gärna igenom dem ändå.

Standardinlämningstid (default due time)

Standardinlämningstiden är tiden som är automatiskt ifylld när du skapar en uppgift. Standardinlämningstiden i KTH:s Canvasrum är 19:00, men du kan ändra den till något som passar din kurs bättre. Ändringen påverkar inte uppgifter som redan är skapade.

Fler inställningar under "fler alternativ" (more options)

Det finns några inställningar här som är speciellt värda att titta extra på, som du hittar om du klickar på "fler alternativ" (more options) längst ned på sidan:

 • Visa senaste anslag på kursens startsida. Du kan välja att visa mellan ett och tio anslag längst upp på startsidan. Fungerar även om kursens startsida inte är en faktisk sida utan istället är t.ex. Moduler. Läs mer om funktionen Anslag .
 • Låt studenter bifoga filer till diskussioner. Gäller både när studenter skapar diskussionsämnen och när de kommenterar. Läs mer om funktionen Diskussioner .

 • Låt studenter skapa diskussionsämnen. Till skillnad från standard som är att studenterna bara kan skriva kommentarer på lärarskapade ämnen. Speciellt användbart om diskussioner ska användas som ett studentforum.

 • Låt studenter redigera eller radera sina egna diskussionsinlägg. Redigeras ett inlägg kommer det stå under inlägget vem som redigerade det och när det hände. Detsamma händer med inlägg som någon har svarat på om det raderas. Inlägg utan svar som raderas tas bort.

 • Låt studenter organisera sina egna grupper. Ger studenterna möjlighet att skapa egna grupper under funktionen "Personer" . Du som lärare kommer åt dessa grupper på samma sätt som lärarskapade grupper. Läs mer om Grupper och gruppuppgifter i Canvas .

 • Avaktivera kommentarer på anslag. När anslag skapas är det förinställt att studentkommentarer är avstängda, men de kan aktiveras för enskilt anslag. Klickar du i "avaktivera kommentarer" är studentkommentarerna alltid avstängda för alla anslag. Du som lärare kan alltid kommentera på anslag oavsett inställning.

 • Vem som får skapa, byta namn och redigera kurssidor som standard. Du kan välja mellan "endast lärare" (only teachers), "studenter och lärare" (students and teachers) eller "vem som helst" (anyone). Notera att detta endast ändrar standarden, du kan fortfarande välja något annat när du skapar en ny kurssida. Läs mer om funktionen Sidor .

Sektioner (Sections)

Kurssektioner används i kurser där alla deltagare inte ska få tillgång till samma material eller få tillgång under olika tidsintervall. Ett vanligt förekommande exempel är studenter med funktionsnedsättningar som har rätt till extra tid vid examination. Läs mer om Sektioner i Canvas .

Behöver du en sektion så kontaktar du IT-support via it-support@kth.se .

Navigering (Navigation)

Om du vill kan du konfigurera ordningen på rubrikerna i kursmenyn och huruvida de är synliga för studenter eller inte. Alla kursrum och examinationsrum kommer förinställda enligt KTH:s mallar, men det kan du enkelt förändra här.

Redigera kursmenyn

Fliken innehåller två listor med alla rubriker du kan ha i kursmeny. Alla i den övre listan är synliga i kursmenyn för studenter medan alla i den undre listan är gömda för studenter. Du ser även i kursmenyn vilka som är gömda; alla gömda rubriker har en symbol med ett överstruket öga vid namnet, vilket betyder att de inte syns (förutom Transfer to Ladok och Inställningar, de är båda gömda för studenter trots att de saknar ett överstruket öga).

Du kan klicka och dra de olika rubrikerna för att lägga dem i den ordning du vill ha dem eller för att flytta dem mellan de två listorna. På varje rubrik går det även att öppna "Redigera kursnavigering" (Edit course navigation) genom att klicka på de tre punkterna på varje rubrik. I menyn som öppnas kan du välja att flytta rubriken inom listan den befinner sig i samt välja "Inaktivera" (Disable) eller "Aktivera" (Enable) för att flytta rubriken till listan över inaktiva eller aktiva rubriker.

Obs! Kom ihåg att spara!

Vissa rubriker kan användas trots inaktivering

Allt som ligger inaktiverat i den undre listan är dock inte likvärdiga, t.ex. "Omdömen" (Grades) kan endast gömmas från kursmenyn men studenter kan fortfarande gå dit om de har en länk, medan studenter som följer en länk till "Uppgifter" (Assignments) när den är gömd kommer hamna på startsidan. Du kan läsa dig till vilket som gäller för varje rubrik när den ligger i den undre listan.

Viktigt att komma ihåg är att om du gömmer t.ex. Uppgifter kommer studenterna fortfarande åt enskilda uppgifter, men de kommer inte åt listan med alla uppgifter. Länkar till uppgifterna från t.ex. en modul kommer fortfarande fungera även om listan med Uppgifter är gömda, vilket är den rekommenderade kursstrukturen.

Appar (Apps)

När Canvas saknar en viss funktionalitet finns det ibland appar, också känt som LTI-appar, som har det istället. Alla rekommenderade LTI-verktyg är redan aktiverade, men det finns några extra som du som lärare kan välja att aktivera om du ser ett behov av det.

Om du som lärare eller kursansvarig vill få en ny extern applikation aktiverad i Canvas, en så kallad LTI-app, finns en process för granskning av förslag till nya applikationer.

Ansök om aktivering av nya externa tilläggstjänster

Funktionsalternativ (Feature options)

Canvas har många olika funktioner som alla kurser inte har användning av eller som inte är helt färdigutvecklade. KTH har bara tillgång till ett urval av dem och du som lärare kan välja om du vill aktivera någon av dem.

Alla funktionsalternativ har förklaringar i Canvas, men de saknar många detaljer. För den fullständiga förklaringen, hitta funktionsalternativet på sidan Summering av Canvas funktionsalternativ (engelska, community.canvaslms.com) .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-13