Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Guldfunktionen KTH Transfer to Ladok i Canvas underlättar examinationsprocessen

Publicerad 2021-03-23

När Nihad Subasic, lärare inom mekatronik på ITM såg hur få kurser det var som använde KTH Transfer to Ladok (T2L) beslöt han sig för att visa sina kollegor hur man med några få klick kan överföra omdömen i Canvas till betyg i Ladok. Funktionen är utvecklad och används av KTH.

Nihad Subasic
Nihad Subasic universitetsadjunkt subasic@kth.se Profil

"Jag gör det enkelt för mina studenter att studera och T2L gör det enkelt för mig att registrera betyg."

– Det finns många bra funktioner i Canvas, T2L är en av dem. Inte bara för att det sparar tid och resurser, särskilt för större kurser, och är säkrare. Det är också användarvänligt och lätt att lära sig jämfört med andra verktyg som kräver mer tid och lust att lära sig.

– Men det kanske viktigaste skälet till att jag uppskattar T2L är att jag vill kunna avsluta examinationsprocessen själv. Då vet jag att allt är klart och att det är gjort på rätt sätt.

Så säger Nihad Subasic, som examinerar 30-80 studenter själv eller, tillsammans med andra lärare på avdelningen för Mekatronik på ITM, 180 studenter.

Trots alla fördelar, varför tror du att inte fler använder KTH Transfer to Ladok?

– Det kan vara så att vissa lärare inte ”får” på grund av lokala bestämmelser och rutiner. Men diskussionen på lärarlunchmötet efter min presentation visade att okunskapen är stor. Vi behöver bygga färdighet för den här guldfunktionen.

På vilket sätt är T2L bra för dig och studenterna i omdömesprocessen?

– Tidigare lämnade jag allt till en administratör som överförde betygen till Ladok, men nu sparar vi tid och resurser, och med färre personer inblandade, minskar risken för misstag.

Lite tillspetsat säger Nihad att det inte går att göra fel med T2L. Men om det skulle bli fel, så lär man sig av misstagen. IT-support och Ladoksupporten finns som stöd och kan rätta till eventuella misstag.

Med Canvas och T2L tycker Nihad att betygsättningsprocessen har underlättats avsevärt.

– Eftersom de obligatoriska uppgifterna redan ligger i Canvas vid kursstart kan studenterna visa sina kunskaper när de känner sig redo för det, inom deadline såklart.

– I ”omdöme” kan mina studenter följa sin egen utveckling, vad de missade och vilken uppgift som kommer härnäst. Studenterna kan se omdömet som jag avser att registrera som betyg i min "Ladok-kolumn". Den kolumnen kan studenterna diskutera och klaga på innan jag registrerar omdömet i Canvas till betyg i LADOK.

– Jag gör det enkelt för mina studenter att studera och T2L gör det enkelt för mig att rapportera betyg.

FAKTA

Bra att veta om KTH Transfer to Ladok (T2L)

  • För att få tillgång till tjänsten, så måste du ha profilen ”Resultatrapporterande lärare” i Ladok samt vara kopplad som ”rapportör” för aktuell kurs.
  • Endast betyg som ingår i den betygsskala (t.ex. A, B, P, F o.s.v.) som gäller för "modulen" kan anges och skickas till Ladok.
  • Du måste i uppgiftsinställningen ”visa omdöme som” välja bokstavsomdöme.
  • Du kan välja ett befintligt ”bedömningsschema” eller skapa ditt eget.
  • Funktionen går, med hjälp av import och export till bedömningsöversikten, att använda för alla betyg som går att lista i en CSV-fil, exempelvis excelfiler.
  • Efter överföringen till Ladok, ska läraren eller en administratör ”Klarmarkera” och avisera examinatorn för kursen. Därefter attesterar examinatorn resultatet på vanligt sätt.

Lär dig mer om bedömning och T2L i Canvas