Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samlingsnyhet om förenklade Canvasfunktioner

Publicerad 2021-11-10

Canvas har uppdaterat några funktioner för att förenkla användandet av dem. Funktionerna som uppdaterats är frågebankerna i New Quizzes, tillgänglighetskontrollen, aviseringsinställningarna och SpeedGrader som fått ett kommentarsbibliotek.

Funktionerna som förenklats

Följande funktioner har förändrats i Canvas:

  • Ny hantering av frågebanker i New Quizzes
  • Kommentarsbibliotek tillagt i SpeedGrader
  • Automatisk tillgänglighetskontroll i textredigeraren
  • Förenklad användning av aviseringar

Ny hantering av frågebanker i New Quizzes

Du kan nu komma åt dina frågebanker i New Quizzes direkt från kursmenyn, utöver den tidigare vägen via ett New Quiz. Tidigare gick det bara att hitta frågebankerna genom att öppna en New Quiz och välja ”Hantera frågebanker”.

Förutom att frågebankerna är enklare att hitta har de också börjat sparas per person i stället för att sparas per kurs, och blivit enkla att dela. Det betyder att du alltid kan nå de frågebanker du själv skapat oavsett vilken kurs du befinner dig i eller i vilken kurs frågebankerna skapades. Du kan också dela frågebankerna med andra kollegor eller kurse

Läs mer om Skapa och dela en frågebank .

Kommentarsbibliotek tillagt i SpeedGrader

I SpeedGrader kan du kommentera inlämnade uppgifter i sidlisten genom att skriva in din kommentar i textrutan. Nu finns det en ny funktion som heter “kommentarsbibliotek” där du kan spara och återanvända vanliga kommentarer i SpeedGrader.

Kommentarsbiblioteket är anslutet till ditt konto vilket innebär att du hittar dina sparade kommentarer i alla dina kurser. Du kan redigera kommentarerna när du vill, både i kommentarsbiblioteket och efter att du har valt en kommentar från biblioteket, innan studenten ser dem.

Läs mer om SpeedGrader i Canvas .

Automatisk tillgänglighetskontroll i textredigeraren

När du skriver i Canvas textredigerare finns det en inbyggd tillgänglighetskontroll som hjälper dig med vanliga tillgänglighetsproblem, exempelvis färgkontrast och tabellrubriker. Tillgänglighetskontrollen är en knapp under textrutan, med en ikon av en människa i en cirkel. Tidigare har du behövt trycka på knappen för att den ska titta igenom din text, men nu kommer den automatiskt kontrollera texten under tiden du skriver den.

Om tillgänglighetskontrollen hittar några problem kommer antalet problem den hittar visas på knappen. Du måste fortfarande trycka på knappen och manuellt gå igenom alla problem den noterar.

OBS: Tillgänglighetskontrollen går bara igenom vissa typer av problem. Även om den inte hittar några problem behöver du ändå t.ex. se till att texten går att förstå och att alt-texterna är bra skrivna.

Läs mer om Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter .

Läs mer om Canvas tillgänglighetskontroll (community.canvaslms.com) .

Förenklad användning av aviseringar

Canvas skickar aviseringar till dig för att uppdatera dig om vad som hänt i dina kurser; nu har Canvas gjort det enklare att redigera dina aviseringsinställningar för alla dina kurser. Du kan numera redigera aviseringsinställningar för alla kurser på samma ställe där du redigerar dina standardinställningar för aviseringar: under "aviseringar" i ditt Canvaskonto.

För att ändra aviseringsinställningarna, öppna Canvas och gå till "Konto", sen "Aviseringar". Välj rätt kurs i rullgardinslistan och redigera som du vill.

OBS: Språket för aviseringsinställningarna beror på kontots språk, inte kursens, även om du redigerar dem genom "kursaviseringar" på kursens startsida. Aviseringarna skickas fortfarande på kursens språk.

Läs mer om Aviseringar .