Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Plagiatöversyn med hjälp av Ouriginal

Ouriginal är ett externt verktyg för plagieringsgranskning av inlämningsuppgifter och ska användas av lärare och examinatorer när studenterna lämnar in textfiler i Canvas. Ouriginal kan också användas fristående från Canvas. Ett bra sätt att motverka plagiat är att diskutera ämnet med studenterna och bidra till deras kunskap om hur man refererar på rätt sätt.

Ouriginal granskar, läraren bestämmer

Ouriginal tar fram potentiella matchande källor från tre arkiv:

  1. Källor från internet.
  2. Akademiskt publicerat material.
  3. Tidigare inlämnade studentdokument.

När Ouriginal söker efter och registrerar graden av matchning tar det hänsyn till alla användningar av omformulering, synonymer och andra former av utbyte. Ouriginal kommer därför inte luras av att t.ex. skriva om 'Jag köpte mjölk' till 'laktosdryck inhandlades av mig'.

Du som lärare behöver aktivt ta ställning till de rapporter som Ouriginal ger dig.

Titta alltid igenom hela rapporten

Rapporten från Ouriginal är enbart ett verktyg. En hög eller låg matchning bestämmer ingenting, det är läraren som ansvarar för att granska rapporten från Ouriginal och bestämma om det är plagiat eller inte. I fall där studenten försökt lura Ouriginal med dokument som ser bra ut för människor men är oläsliga för datorer kommer Ouriginal markera det som felstavat. Titta alltid igenom hela rapporten och granska det som hittats. Titta även igenom ändringar i dokumentlayout, språkliga skillnader inom texten samt dokumentets utformningshistorik. Mer information om vad som kan granskas manuellt finns i KTH:s handbok: Hjälp studenterna att undvika plagiering (pdf)  

Vem får använda Ouriginal och till vad?

Ouriginal finns till för att stötta lärarens bedömningsarbete inom ramen för undervisning, eller i liknande situationer som handledning. Lärare i kurser som finns i Canvas får använda Ouriginal för att plagiatkontrollera studenters texter.

Du kan använda Ouriginal som fristående verktyg om du saknar ett Canvasrum kopplat till din undervisning, exempelvis om du handleder examensarbeten, doktorander eller licentiat. Läs mer om hur du använder Ouriginal fristående .

Doktorander som undervisar får använda Ouriginal för att plagiatkontrollera sina studenters texter men ska i normalfallet inte använda det för att granska egna dokument. Om en doktorand vill plagiatkontrollera exempelvis sin avhandling bör det ske i samråd med handledare. Plagiatkontrollen genomförs sedan genom att handledaren skickar in materialet till Ouriginal, eller genom att doktoranden mejlar materialet direkt till handledarens analysadress. I båda fallen skickas rapporten från Ouriginal till handledaren.

Vilka dokument får/kan granskas?

Enbart dokument som har producerats sedan KTH har haft Ouriginal (2017 och framåt) får granskas. Notera att dokumenten måste vara relevanta för kursen eller utbildningen. 

Ouriginal behandlar bara dokument som innehåller mer än 430 tecken och 20 ord. Om ett för litet dokument lämnas in via Canvas kommer Ouriginal mejla studenten för att informera att dokumentet ej vidarebefordrats till mottagaren. Lärare ser dock studentens inlämning som vanligt i Canvas men med information om att Ouriginal fortfarande arbetar med uppgiften. Eftersom Ouriginal inte kommer att granska de inlämningarna kommer granskningsarbetet aldrig att meddelas som klart i Canvas.

Om en student lämnar in ett filformat som inte stöds kommer ett utropstecken visas för inlämningen i Canvas.

Misstanke om plagiering?

Om du upptäcker en misstänkt plagiering (textmatchning) i en uppgift behöver du göra en bedömning om det kan röra sig om vilseledande vid examination, oavsett om granskningen gjordes av Ouriginal eller manuellt. Till din hjälp i plagieringsärenden och liknande disciplinära förseelser finns en utsedd kontaktperson på respektive skola.

Lista på kontaktpersoner och mer information om disciplinärenden .

Guida dina studenter bort från plagiat

Video: "Guiding students away from plagiarism" (KTH Play)

Fler tips om hur du kan guida studenter bort från plagiering hittar du i Carl-Mikael Zetterlings presentation från sitt Lunch 'n' Learn-webbinarie (på engelska)


Se filmen "Guiding students away from plagiarism" (KTH Play, på engelska)

Det är alltid bättre att få studenterna att undvika plagiering än att behöva straffa de som plagierar, speciellt då många studenter inte vet vad plagiering är i praktiken.

Berätta för dina studenter vad plagiering är och vad konsekvenserna av det kan vara. Dela gärna sidan Fusk och plagiering  med dina studenter så de kan läsa på hur de undviker det.