Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Frågor och svar Ladok (FAQ)

Här hittar du som är administratör eller lärare frågor och svar om Ladok.
Vid detaljfrågor hänvisar vi i första hand till lathundar här på intranätet och till användarutbildningarna i Canvas. Denna sida uppdateras kontinuerligt med frågor och svar.

Användartips

 • Problem med att det inte går att attestera resultat i webbläsarna Firefox och Safari kan bero på att webbläsaren inte tillåter popup-fönster. Detta kan ändras i inställningar/settings längst upp till höger i webbläsarna. I Firefox klickar men t.ex på de tre strecken. Här kan man också behöva lägga till den specifika sidan som ska hanteras i Ladok åtminstone om man är MAC-användare.
 • Vi rekommenderar att du använder följande webbläsare när du använder Ladok: Mozilla Firefox, Chrome eller Microsoft Edge. Kontrollera att du har den senaste versionen av webbläsaren.

 • Återautentiseringen fungerar åter i version 15.1 av Safari. Från och med version 14.1 av Safari fanns ett fel i webbläsaren som gjorde att återautentisering inte fungerade, vilket hindrade t.ex. attest av resultat och tillgodoräknanden. Uppdatera Safari till den senaste versionen! Uppdatera eller installera om Safari på din dator.

 • Arbeta i flera flikar. Öppna en länk i en ny flik genom att högerklicka på länken och välj "öppna länk i ny flik", eller håll nere "ctrl" och klicka på länken. Tänk dock på att en uppdatering som gjorts i en flik inte syns i en annan flik om den andra fliken inte laddas om.

 • Om Ladok inte är tillgängligt, kontrollera först om det är ett planerat systemunderhåll  i kalendern.

 • Vid inloggningsproblem i Ladok kontakta IT-supporten .

 • Ni som eventuellt har konto vid andra lärosäten kan få problem vid inloggning. När ni loggar in via personliga menyn kan fallet vara att ni är automatiskt uppkopplade till det andra lärosätet. Gör så här: Se här för att nollställa  inloggningen. Därefter ska du logga in på nytt, välj KTH Royal Institute of Technology som identity service provider.

Allmänt

Om du har frågor kring Ladok, gör det här först och främst:

 1. Titta i lathunden
 2. Fråga en kollega
 3. Skicka ett e-post till Ladoksupporten, ladok@kth.se

Jag hittar inte ett kurstillfälle i Ladok?

Kurstillfällena överförs från Kopps till Ladok. Om kursen saknas i Ladok kontakta Kopps-administratör på din skola.

Jag kan inte hitta en student i Ladok när jag söker på namn?

Kontrollera att du stavat rätt, du kan söka på del av namn, avsluta då med en "Sökstjärna" (ovanför shifttangenten), du kan även ange den före ett namn. Söker du på personnummer, ange då personnummerformatet ååååmmdd* (sökstjärna).

Jag hittar inte förväntade deltagare i min kurs?

I Ladok så kan du söka ut via kurs, "deltagande", ange kurstillfälle eller klicka i "Visa från alla". Men det finns också en ny KTH-tjänst som heter "Kursdeltagare". Den hittar du under "Tjänster" i Personliga menyn på KTH. Är du examinator (inlagd i Kopps på aktuell kurs) så kan du se t.ex. uppgifter om det förekommer någon student som behöver s.k. FUNKA-stöd. Är du lärare (inlagd i Kopps på aktuell kurs) så kan du se hur många studenter vid respektive kurstillfälle som har FUNKA och vilket behov de har (funkakod).

Inloggning

Jag är anställd, var loggar jag in i Ladok?

Du hittar inloggning till Ladok under Personliga menyn, Tjänster, Övriga valda tjänster - Ladok för personal (administratörer och lärare).

Jag är doktorand, var loggar jag in i Ladok?

Du loggar in via i Personliga menyn, Mina tjänster - Ladok för studenter. Du kan även gå direkt via denna länk Ladok för studenter .

Jag är anställd och kan inte logga in, hur får jag tillgång till Ladok?

För att få behörighet i Ladok måste du gå en användarutbildning . Beroende på vilka arbetsuppgifter du har så kan du behöva gå flera utbildningar.

Registrering, rapportering och attestering

Registrering

Jag kan inte registrera person X, det ligger ett avgiftsvillkor.

Skicka e-post till info@kth.se och skriv "Avg. villkor" i ämnesraden.

Rapportering och attestering

Kan man ha två rapportörer/attestanter?

Jag ska på semester nu - vem kan rapportera/attestera istället för mig? Enligt rutiner på din skola. Viktigt att ha backup med rätt behörighet.

Skulle rapportera resultat – men gränssnittet ser inte ut som när jag gick kursen.

Uppdateringar sker kontinuerligt. Titta i senaste version av lathunden , vi försöker hålla dem uppdaterade.

Varför kan jag inte rapportera resultat?

UA alternativt den med behörighet programredaktör i Kopps vid din skola beställer behörighet för dig till Ladok. Efter genomförd Canvaskurs så får du tillgång till systemet. Du behöver även vara kopplad som "rapportör" till kursen i Ladok vilket görs av en kursadministratör vid din inst./skola.

Jag har sparat resultatunderlag som utkast, men attestanten för kursen dyker inte upp i listan över personer att avisera det klarmarkerade resultatet till?

För att kunna avisera resultat behöver personen vara behörig som attestant på skolan som kursen ligger inom, samt vara kopplad som attestant på kursen i Ladok. Kontakta kursadministratör vid din inst./skola.

Varför kan jag inte avisera till examinator?

Det troligaste är att attestanten inte är kopplad till kursen/kurstillfället. Examinator måste först ha fullgjort sin utbildning i nya Ladok innan hen får attestera samt blivit kopplad till kursen. Kontakta kursadministratör vid din inst./skola.

Hur vet jag om examinator har attesterat?

Sök fram kursen i Ladok och kryssa i "visa från alla". I fliken "attestera" kan du se om det finns kvar personer i kolumnen "klarmarkerade".

Det är även möjligt att lägga dina kurser som kurstillfällesfavoriter och då kan du se om kursen har några utestående attesteringar och/eller om det finns slutbetyg att rapportera på kursen. Se mer under Lathundar.

Studenttjänster

Studenterna loggar in via mina tjänster alternativt direkt in i Ladok www.student.ladok.se .

På Studentwebben under IT och studenttjänster  hittar studenterna information om Ladok som riktar sig direkt till dem, Ladok för studenter .

Studenternas Ladok

Studenttjänsterna

Vad kan mina studenter se och göra i ?

Student kan registrera sig på kommande kurstillfälle om webbregistreringsperiod finns för kursen, göra ev. studieval, se pågående, kommande och oavslutad utbildning, se studieresultat, hämta resultatintyg, intyg över förväntat deltagande och registreringsintyg, ansöka om examensbevis samt ändra sina kontaktuppgifter.

Intyg

Hur skapar jag intyg till student?

Vi rekommenderar att studenterna själva tar ut intyg via studenttjänsterna för Ladok.

När de tar ut intyg får de en verifikationskod som styrker att uppgifterna stämmer. Intyget ska därmed inte skrivas under av admin. För tillfället finns ingen rad att skriva under intyget, det får man själv ordna på lämpligt ställe på intyget. Som administratör kan du också skapa intyg från Ladok.

Aktivitet/tenta

Studenten kan inte anmäla sig till tentan

Kontrollera:

 • Är anmälningstiden öppen?
 • Är kurstillfället studenten är antagen till öppet för anmälan?
 • Har studenten godkänt resultat sedan tidigare på provet/modulen?

Personuppgifter

Hur ofta uppdateras folkbokföringsuppgifterna för studenter (inkl. doktorander)?

Ladok (studentregistret) samkörs med Skatteverket varje natt. Studenter utan svenskt personnummer måste själva ange sin adress dit de vill ha sin post skickad (inkl epost). Detta görs under kontaktuppgifter i studenttjänsten.

Studenten har fått/bytt personnummer hur gör man då?

Studenten kontaktar studentdata@kth.se, Swedish personal identity number

Student har fel/bytt namn

Ladok (studentregistret) samkörs med Skatteverket varje natt, Ladok (studentregistreret) uppdateras automatiskt när en ändring skett hos Skatteverket. Studenter med interimspersonnummer skall vända sig till studentdata@kth.se , med kopia på ID.

Förnamn och mellannamn i Ladok (studentregistret)

Student som har "tilltalsnamn" angivet hos Skatteverket ser bara det namnet i Ladok, är det inte markerat visas samtliga "förnamn". Vill man inte se alla förnamn så kontaktar studenten Skatteverket .

Om studenten har ett mellannamn läggs det in som förled i efternamnet.

Identitetsuppgifter på personer med svenskt personnummer ägs av folkbokföringen varför de inte kan ändras. Kontakta Skatteverket  för en eventuell ändring.

Behörighet i Ladok

Jag har ingen behörighet och har inte gått webbutbildning.

Kontakta din UA. Mer information om våra olika användarutbildningar .

Hur vet jag vilka behörigheter jag har i Ladok?

Fråga din UA.

Jag har inte behörighet att attestera, hur får jag det?

Jag har inte behörighet att attestera? UA alt. den med behörighet programredaktör i Kopps vid din skola beställer behörighet för dig till Ladok. Efter genomförd Canvaskurs så får du tillgång till systemet. Du behöver även vara kopplad som "examinator" till den specifika kursen i Ladok. Kursadministratören vid din inst./skola. skickar beslut om examinator till Ladoksupporten som i sin tur kopplar examinator till kurs. Om du som lärare/examinator saknar någon kurs, kontakta i första hand din kursadministratör.

Examensärenden och Tillgodoräknanden

Hittar inte lärosäte när jag ska göra ett tillgodoräknande?

De behöver "Pingas". Se instruktion i manualen för tillgodoräknanden, Tillgodoräknande och Examen .

Svenska lärosäten som inte är med i Ladok

Om ett svenska lärosäte inte är anslutet till Ladok behöver man lägga in meriten under Andra resultat. Här är ett komplement till lathunden Andra resultat som visar hur man lägger in ett resultat från Handelshögskolan .

Hur ska jag lägga in andra meriter för reell kompetens?

Benämningen kan skrivas enligt nedan: 

Tillgodoräknade högskolepoäng är baserade på reell kompetens från företagsnamn, datum
Transferred credits are based on prior learning at company, date
(ex: ...Nasdaq, Stockholm, Feb 2015-Nov 2016)”

Ursprung ska vara det företag/den organisation där meriten tillkommit.

Extern part

Följande lista  innehåller alla externa parter i Ladok. I Ladok går det bara att söka på det namn som står som Svensk benämning och med hjälp av denna lista kan du även söka fram via den engelska benämningen för att på så sätt hitta rätt kod för den externa parten.

Listan innehåller även koder som inte längre är aktiva för att lättare kunna se om den är ersatt av en annan, det står då under kollumnen kommentar. Dessa parter listas i fliken Utgått.

Frågor och svar som togs upp på Ladokträff

En sammanställningen från våra Ladokträffar om tillgodoräknanden.