Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Individuellt åtagande på forskarnivå

Viktigt att tänka på 

 • Individuellt åtagande i forskarutbildning kan i vissa fall användas som alternativ till kurser eller tillgodoräknanden. Funktionaliteten är avsedd att användas för poänggivande moment i forskarutbildning för enskilda doktorander.
 • Ett individuellt åtagande läggs in på en individ i Ladok direkt in i forskarutbildningen.
 • Informationen som kan läggas in på ett individuellt åtagande är i stort samma som informationen som finns på en kurs.
 • Det är viktigt att informationen du lägger in blir rätt från början och att du följer det underlag som finns för åtagandet. Har ett individuellt åtagande blivit fel behöver det tas bort och göras om från början.
 • Processen för individuellt åtagande på forskarnivå finns här: Individuellt åtagande

OBS! I slutet av lathunden finns exempel på hur benämningar kan skrivas

Lathunden

Vi använder två färger i lathunden, lila och gul

 • Lila betyder att du ska göra något aktivt
lila
 • Gul uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt
gul

Tips

 • Arbeta i flera flikar

 • Du använder sökstjärna, *, både i början och slutet på texten när du söker på del av namn, personnummer etc.

 • För knappen Nästa kan du också använda kortkomandot Ctrl+S

 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, återbud etc.) måste du gå till fliken Studiedeltagande

___________________________________________________________________________

 • Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret, efternamn, förnamn eller del av namn. Använd dig av sökstjärna * om du söker på del av namn eller del av personnumret

 • Klicka på Sök

personnummer, förnamn, efternamn
 • Klicka på Studiedeltagande

 • Klicka på Välj på den blå raden för det program som åtagandet tillhör

 • Välj Lägg till individuellt tillfälle

Studiedeltagande, välj, lägg till individuellt tillfälle
 • Välj Skapa individuellt åtagande inklusive tillfälle
Skapa individuellt åtagande inklusive tillfälle
 • När du klickat i Skapa individuellt åtagande inklusive tillfälle ändras vyn och du kan fortsätta
 • Välj starttermin. Starttermin ska vara samma termin som Giltig fr.o.m.
 • Klicka på Nästa
Skapa individuellt åtagande, planerad start, nästa
 • Giltig fr.o.m. är förifyllt. Kontrollera att det är korrekt. Det ska vara den termin då åtagandet genomförs. 
 • Fyll i svensk och engelsk benämning samt omfattning enligt underlag. Gäller det ett åtagande som är genomfört utanför KTH, t.ex. en konferens, behöver även utbildningsanordnare/ursprung framgå i benämningen. I slutet av lathunden finns exempel på hur benämningar kan skrivas.
 • Organisation är förifyllt, och är automatiskt på den organisation där doktoranden är hemmahörande. Organisation ska vara där doktoranden examineras på åtagandet. 
 • Fyll i betygsskala enligt underlag. Det ska alltid vara P/F.
 • Klicka på Nästa
Giltig fr.o.m., svensk och engelsk benämning, omfattning, organisation, betygsskala
 • Flera av fälten i detta steg är förifyllda. Kontrollera att uppgifterna stämmer och ändra om så behövs.
 • Är en termin vald kommer hela terminen vara förifylld som studieperiod. Studieperiod ska vara enligt underlag. En litteraturkurs kan vara en hel termin, medan exempelvis för en konferens ska studieperiodsdatumen vara de datumen konferensen är. 
 • Du behöver inte ange någon registreringsperiod då du registrerar doktoranden själv. Ska studenten registrera sig själv behöver du ange registreringsperiod. 
 • Klicka på Nästa
Planerad start, studieperiod, registreringsperiod, nästa
 • Ange beslutsfattare och beslutsdatum enligt underlag
 • i Anteckning, skriv in diarienummer från W3D3
 • Klicka på Nästa
Beslutsfattar, beslutsdatum, anteckning
 • Kontrollera att uppgifterna stämmmer
 • Klicka på Bekräfta
Kontrollera uppgifter, bekräfta
 • Nu är doktoranden antagen till åtagandet!
 • Om inte doktoranden ska registrera sig själv, kan du registrera doktoranden på samma sätt som du gör på en vanlig kurs.

Exempel på benämningar 

Seminarium/seminarieserie vid KTH

Struktur på benämning: "seminarium/seminarieserie: enl. benämning i underlaget"

Exempel 1, seminarium, originalspråk är svenska:

Svensk benämning: "Seminarium: Filosofi i praktiken" 

Engelsk benämning: "Seminar: Philosophy in Practice"

Exempel 2, seminarieserie, originalspråk är engelska: 

Svensk benämning: "Seminars: Gasification in Molecular Structures" 

Engelsk benämning: "Seminars: Gasification in Molecular Structures" 

Läskurs/litteraturkurs vid KTH

Struktur på benämning: "Litteraturkurs: enl. benämning i underlaget"

Exempel 1, originalspråk är svenska: 

Svensk benämning: "Litteraturkurs: Mekanik i hermeneutiskt perspektiv" 

Engelsk benämning: "Literature course: Mechanics in Hermeneutical Perspectives" 

Exempel 2, originalspråk är engelska: 

Svensk benämning: "Literature course: Philosophical Texts in a Technical Interpretation" 

Engelsk benämning: "Literature course: Philosophical Texts in a Technical Interpretation"

Kurs inom forskarskola/annan organisation 

Om kursnamn finns på två språk anges originalspråk i fältet svensk benämning och översättning i fältet engelsk benämning. Om kursnamn endast finns på ett språk anges det i båda fälten. datum skrivs enl. svensk resp. engelsk standard i de olika benämningsfälten

Struktur på benämning: Kursnamn/Organisatör/datum

Exempel, originalspråk engelska: 

Svensk benämning: Embedded systems, WASP, 3-6 maj 2021 

Engelsk benämning: Embedded systems, WASP, May, 3-6, 2021

Svensk benämning: Visualize Your Science Summer, Visualize Your Science, 4-10 juni 2021

Engelsk benämning: Visualize Your Science Summer, Visualize Your Science, June, 4-10, 2021

Svensk benämning: Advanced Thermodynamic Assessments, Materials Simulation & Engineering, 6-10 juli 2015

Engelsk benämning: Advanced Thermodynamic Assessments, Materials Simulation & Engineering, July, 6-10, 2015

Konferenser 

Struktur på benämning: Titel/aktivitet/datum/ort

Exempel, titel i original på engelska:

Svensk benämning: Technical Academic Societies Meeting. Posterpresentation. 3-6 maj 2014, Vancouver, Kanada.

Engelsk benämning: Technical Academic Societies Meeting. Poster presentation. May 3-6, 2014, Vancouver, Canada.