Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storträffen HT–24

För att stärka ett KTH-övergripande samarbete, erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kvalitetsstärkning av våra utbildningar arrangeras storträffen varje termin. Dessutom finns det ett flertal tematiska grupper, så kallade PriU-grupper. Dessa arenor är öppna för alla på KTH, såväl lärare, studenter som personal.

Tid: To 2024-11-28 kl 12.00 - 16.30

Plats: Q1

Språk: Svenska

Exportera till kalender

Välkommen till en inspirerande eftermiddag om KTH:s utbildningar och undervisning

Välkomna till Storträffen HT-24. Vårterminens storträff om utbildning på alla nivåer bjuder som vanligt in alla lärare, studenter och personal på KTH och inom universitetsalliansen Stockholm trio . Nya som erfarna deltagare välkomnas. Inledningen och avslutningen är i plenum i Q1 där Dekanus med flera hälsar välkomna och KTH:s pedagogiska pristagare håller ett inledande föredrag. Största delen av eftermiddagen ägnas åt gruppdiskussioner i Q-husets övningssalar. På höstterminens storträff är huvudspråket svenska i plenarsessionerna, och många gruppdiskussioner hålls också på engelska och svenska.

Huvudtalare

Eva Liedholm Johnson

Eva Liedholm Johnson KTH:s pedagogiska pris vinnare 2023

Eva Liedholm Johnson får KTH:s pedagogiska pris 2023 för sitt ihärdiga arbete med att integrera hållbarhet och jämställdhet i Samhällsbyggnadsprogrammet.
– Pedagogik för mig handlar om att hitta sätt att lära ut som ger studenterna en möjlighet att fortsätta lära sig och utvecklas under hela livet. Att lära sig att lära sig.

Prisvinnaren säger att hon blev överraskad och mycket glad för utmärkelsen och förklarar hur tacksamt det är att arbeta med hållbarhet och jämställdhet på KTH. Att det finns ett stort engagemang bland lärare och studenter.

– Jag uppskattar verkligen alla samarbeten med kollegor. Det är fantastiskt att se det driv som finns att utveckla KTH:s utbildningar och ge våra studenter verktyg och förhållningssätt för att ge sig i kast med nuvarande och framtida okända utmaningar. Våra studenter måste kunna vara med och driva på och medverka i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Markrättigheter

Eva Liedholm Johnson  är lärare, forskare, och nybliven grundutbildningsansvarig på ABE-skolan där hon ansvarar för kurser om markrättigheter och förändringar av fastighetsindelningen. Hon var tidigare programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad som redan 2020 nådde nivå 3 i CDIO-standarden för hållbar utveckling.

Hon är civilingenjör från KTH och kom 1996 tillbaka efter många yrkesverksamma år på annat håll. Sovjetunionen hade fallit och KTH fick i uppdrag av SIDA att bygga upp ett Land Management-program med fokus på privatisering av markrättigheter.

Nominering

”Eva Liedholm Johnson har, med ett positivt, lyhört och inkluderande förhållningssätt, arbetat ihärdigt, långsiktigt och strategiskt för att integrera hållbarhet och jämställdhet i Samhällsbyggnadsprogrammet. Hon har också arbetat med ett långsiktigt och omfattande arbete med programmet som helhet. Hennes medskapande arbete har varit avgörande för att Samhällsbyggnadsprogrammet redan 2020 nått nivå 3 i i CDIO-standarden för hållbar utveckling – det vill säga KTH:s hållbarhetsmål för utbildning som ska vara uppnått senast 2025.

Läs mer ”Tacksamt att jobba med hållbarhet”

Text:  Lars Öhman (larsohm@kth.se)

Om Storträffar och PriU-grupper

För att stärka ett KTH-övergripande samarbete, erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kvalitetsstärkning av våra utbildningar arrangeras storträffen varje termin. Dessutom finns det ett flertal tematiska grupper, så kallade PriU-grupper. Dessa arenor är öppna för alla på KTH, såväl lärare, studenter som personal.

Storträffarna sker en gång per termin och fångar upp erfarenheter och synpunkter kring ett tiotal teman. De som är bordsledare ansvarar för att summera och formulera hur KTH gemensamt skulle kunna gå vidare. PriU-grupperna samlas runt enskilda specifika teman och träffas under året för att fördjupa diskussionerna och idéutvecklingen.
All intresserad personal och intresserade studenter är också välkomna.