Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dags för anmälan LH238V Digitalt lärande i högre utbildning 4,5 hp

Publicerad 2021-03-29

Detta är en kurs för dig som vill lära sig mer om digital lärande. Kursen innehåller workshops, seminarier/webbinarier, självstudiematerial och uppgifter om olika aspekter av digital utbildning.

Lärandemål

Kursen syftar till att bidra till universitetslärares utveckling av färdigheter och förmågor att analysera, planera, skapa, genomföra och utvärdera lärande och undervisning i en digitalutbildningsmiljö.

Kursinnehåll

Huvudsakliga teman för kursen är:

  • Grundläggande teoretiska perspektiv om lärande och undervisning i digitala miljöer.
  • Design och organisering av nätbaserade kurser.
  • Undervisnings- och lärandeaktiviteter med stöd av digitala verktyg.
  • Bedömning och examination med stöd av digitala verktyg.
  • Nätbaserade undervisningsformer och lärarrollen i en digital utbildningsmiljö.

Läs mer och anmäl dig här till LH238V Digitalt lärande i högre utbildning

Examinator