Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hur har du det med din undervisning och pedagogiska utveckling och hur skulle du vilja ha det?

Ordmoln för frågan ” Vilka tre undervisningsformer/pedagogiska metoder skulle du vilja se mer av på
Ordmoln för frågan ” Vilka tre undervisningsformer/pedagogiska metoder skulle du vilja se mer av på KTH? ” åren 2016 och 2019.
Publicerad 2022-03-17

Hur bra är vi på KTH och vad borde vi göra mer, eller mindre av? Snart dags för den pedagogiska enkäten 2022. Den återkommande pedagogiska enkäten sätter fokus på klimat och tankar bland undervisande personal och är ett sätt att både förstå och påverka den pedagogiska utvecklingen från ett lärarperspektiv.

Pedagogiska enkäten

Den 5:e april 2022 skickas den pedagogiska enkäten ut till alla anställda vid KTH som deltar i undervisningen. Enkäten avser att mäta kvalitativa och kvantitativa förändringar i synen på pedagogik och pedagogiskt utvecklingsarbete över tid och har tidigare genomförts 2016 och 2019. Din medverkan i undersökningen är helt frivillig, men en hög svarsfrekvens ger mer representativt resultat. Det tar ca 15-25 minuter av ditt tid att besvara enkäten.

Bakgrund

Under KTH:s projekt med pedagogiska utvecklare vid KTH:s skolor under åren 2014-2016, togs ett initiativ för att med hjälp av longitudinella studier systematiskt kunna följa den pedagogiska utvecklingen hos KTH:s lärare. För att genomföra denna studie skapades en enkät, vilken har gått ut till KTH:s undervisande personal (lärare, forskare och doktorander) vid två olika tillfällen – april 2016 och april 2019.

En rapport som bygger på de tidigare undersökningarna finns här

Kontakt