Till innehåll på sidan

Kursen för dig med utbildningsutveckling uppdrag - Att leda utbildningsutveckling 3,0 hp

Publicerad 2021-03-29

LH217V - Kursen vänder sig till personer med ledningsuppdrag inom utbildningsutveckling (programansvariga, studierektorer, mfl) som här ges möjligheter att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt kopplade till ledningsuppdragen och organisering för nytänkande och pedagogisk utveckling på institutionen, programmet och/eller skolan.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att pedagogiska ledare vid KTH skall ges möjligheter att utveckla kunskaper, metoder och förhållningssätt som gynnar utövande av pedagogisk ledning och utveckling på institutionen/programmet/skolan.

Kursinnehåll

  • Den högre utbildningens styrning, ledning, utvärdering och utveckling
  • Studentinflytande
  • Forsknings- och arbetslivsanknytning
  • Genus och jämställdhet
  • Hållbar utveckling

Läs mer och anmäl dig här till  LH217V Att leda utbildningsutveckling

Lärare och Examinator