Till innehåll på sidan

Lärdomar och tips efter det första Hybridundervisningsseminariet

Publicerad 2020-11-16

Förra fredagen testade några lärare (enligt alla FHM-rekommendationer) formatet ”hybridundervisning” i en av de nyligen uppdaterade hörsalarna på KTH.

Kollegieblock visas på skärm

Arrangörerna Anna-Karin Högfeldt  och Viggo Kann  med hjälp av Mats Åhrman  från ITA och Fredrik Enoksson  från Digitalt lärande fanns till hands för att svara på frågor och ge pedagogiska råd.

Ett zoomrum skapades också så att vi kunde se hur det såg ut för en deltagare online.

Vi testade även alla de olika systemen; Microsoft, Mac och till och med Linux.

Händer som skriva på papper i en föreläsningssal

En ny funktion som tar tillbaka minnen från de gamla overheadprojektorerna, något som vi trodde var borta för gott, är möjligheten att skriva på papper under dokumentkameran som kan ses av online-studenter och de i auditoriet.

Teknik i förläsningssal

Computer and technology board ina an auditorium

Det här är föreläsningssalarna som har de nya faciliteterna:
B1, B2, B3, D1, D2, D3, D31, E1, E2, E3, F2, H1, K1, K2, L1, V1, V2, V3

Följande hörsalar har detta komplement och informationen uppdateras kontinuerligt!
B1, B2, B3D1, D2, D3, D31, E1, E2, E, F2, H1, K1, K2, L1,V1, V2, V3, U21, U31, U41, U51, U61

  • Du som lärare kan hitta föreläsningssalar och datorsalar med lista på vilken utrustning som finns i salarna här på KTH Places.