Till innehåll på sidan

Fristående kurser / Fort- och vidareutbildning

Här kan du som lärare på ABE-skolan hitta information kring inrättandet av fristående kurser.

Fort- och vidareutbildning 

Fort-och vidareutbildning (FoV) utgörs av kompetensförstärkande fristående kurser för yrkesverksamma och kan erbjudas som fristående kurser för externa sökande, eller genom att befintliga programkurser öppnar för antagning även för externa sökande.

Utbudet av kurser som utannonseras som FoV-utbildning har en annan finansieringsform än ordinarie programkurser och fastställs genom äskanden från grundutbildningsansvarig (GA) till vice rektor för utbildning två gånger per år.

Inrättande av FoV-kurs

Ifall du är intresserad av att erbjuda en kurs inom FoV-utbudet så ska du kontakta din avdelningsstudierektor. Processen för att inrätta en vidareutbildningskurs är densamma som vid inrättande av en programutbildningskurs, bortsett från att kursen inte behöver förankras med programansvarig samt att de angivna datumen inte gäller. Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser .

I de fall det gäller en fort-och vidareutbildningskurs som innehållsmässigt redan finns inlagd i ladok (som programkurs), så ska det inte inrättas en ny fort-och vidareutbildningskurs, utan istället skapas ett extra kurstillfälle där det anges att det är fort-och vidareutbildning. Ta kontakt med din avdelningsstudierektor på din institution.

Mer information

Vice Grundutbildningsansvarig (vice GA) har ansvar för livslångt lärande på ABE-skolan och deltar på centrala möten. Det finns även en Referensgrupp med institutionsrepresentanter på skolan som stöd till GA och vice GA i frågor som rör livslångt lärande. ABE-skolans referensgrupp för livslångt lärande

Här hittar du KTH:s utbud av kurser för fristående studerande som omfattar vidareutbildningskurser, programkurser och teknikkomplementära kurser inom olika områden. Kursutbud för fristående studerande