JML-arbetsgrupp

ABE-skolans arbetsgrupp för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML).

Gruppen består av representanter från skolans sex institutioner, HR och utbildningskansliet och leds av skolans JML-ansvarig (JMLA).

JMLA

Mats Wilhelmsson
Mats Wilhelmsson
Professor / Vice skolchef / JMLA 087909225

Institutionsrepresentanter

Malin Åberg Wennerholm
Malin Åberg Wennerholm
vice ga, proprefekt, adjunkt 087908914
Andreas Fili
Andreas Fili
forskare, avdelningschef 087907354

HR

Sanna Eklund Dafteke
Sanna Eklund Dafteke
hr handläggare +4687909432

Representant från utbildningskansliet

Kontaktperson: