Till innehåll på sidan

Vaktmästeri och lokalärenden

Alla lokalärenden på ABE-skolan registreras i ett ärendehanteringssystem.
Det är därför viktigt att alla ärenden anmäls direkt till respektive vaktmästares funktionsmailadress.

ABE-skolans vaktmästeri kan hjälpa till med olika lokalärenden och andra former av intern service (t.ex flytt av möbler, beställning av flyttkartonger, upphängning av tavlor/anslagstavlor, mindre reparationer, byten av lampor, beställning av hantverkare, beställning av containrar, felanmälningar gällande fastigheten m.m.).

 

Hus Vaktmästare Mail
Arkitektur (Osquars Backe 5-9)

Julio Cabrera Arias

Thomas Neumann

vaktis@arch.kth.se

Brinellvägen 23 -

vaktmastare@byv.kth.se

Teknikringen 10A - 10B; Teknikringen 72 - 76

Sultan Mahmood

Hampus Grönberg

vaktmastare@abe.kth.se
Teknikringen 78 -

vaktmastare@byv.kth.se