Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

TRITA - Rapportserier

Här hittar du information om ABE-skolans TRITA-ABE-rapportserier samt vem du ska vända dig till för att erhålla ett löpnummer.

Följande tre TRITA-ABE-serier gäller för ABE-skolans publikationer:

  • TRITA-ABE-DLT-löpnummer för avhandlingar (DLT = Doctoral Licentiate Thesis)
  • TRITA-ABE-MBT-löpnummer för examensarbeten och studentuppsatser (MBT = Master Bachelor Thesis)
  • TRITA-ABE-RPT-löpnummer för övriga rapporter.

TRITA-serier ska finnas elektroniskt och ska enligt tidigare rektorsbeslut (Dnr. V-2010-0482) registreras och fulltextpubliceras i publikationsdatabasen DiVA .

För att erhålla ett löpnummer kontakta institutionens TRITA-administratör:

Institution

TRITA-ABE-DLT

TRITA-ABE-MBT

TRITA-ABE-RPT

Arkitektur

Ingrid Gallagher

Paulina Von Rahmel

Ingrid Gallagher

Byggvetenskap

phd-admin@byv.kth.se gru-admin@byv.kth.se admin@byv.kth.se

Fastigheter och byggande

phd-admin.fob@abe.kth.se examensarbete.fob@abe.kth.se

admin.tr10b@abe.kth.se

Filosofi och historia

admin.pah@abe.kth.se

admin.pah@abe.kth.se admin.pah@abe.kth.se

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

phd-admin.seed@abe.kth.se admin.tr10b@abe.kth.se admin.tr10b@abe.kth.se

Samhällsplanering och miljö

adminstration-som@abe.kth.se

adminstration-som@abe.kth.se

adminstration-som@abe.kth.se

Sedan februari 2018 har KTH begränsat antalet TRITA-serier till tre per skola; en för avhandlingar/licentiatuppsatser, en för examensarbeten/studentuppsatser samt en för övriga rapporter. Detta innebär att tidigare TRITA-serier på t.ex. institutions- eller avdelningsnivå inte längre används. 

Övrig information

  • Sedan februari 2018 har KTH begränsat antalet TRITA-serier till tre per skola; en för avhandlingar/licentiatuppsatser, en för examensarbeten/studentuppsatser samt en för övriga rapporter. Detta innebär att tidigare TRITA-serier på t.ex. institutions- eller avdelningsnivå inte längre används. 
  • KTHB - Starkt rekommenderat att alla avhandlingar, examensarbeten och rapporter har TRITA-löpnummer. Hör med din institutions TRITA-administratör vilken policy som gäller för just dig.
  • TRITA = Transactions of the Royal Insitute of Technology + A.
  • KTHB - TRITA-serier skall användas i stället för andra rapportserier, t.ex. ISSN, ISRN och eventuella egentillverkade serier.
  • KTHB - DOI för elektroniska publikationer. KTHB ej redo att dela ut dessa än. DOI = Digital Object Identifier. Aktuell informaton finns hos KTHB
  • En tryckt publikation ska ha ett ISBN vilket fås via ett webbformulär hos KTHB, Beställning av ISBN . ISBN = International Standard Book Number.