Till innehåll på sidan

Dokumenthantering, arkiv och diarium

Registraturen arbetar bland annat med diarieföring av inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling.

Här hittar du information om dokumenthantering, arkiv och diarium på ABE-skolan.

Projektledare?

Inom ett forskningsprojekt genereras många handlingar som måste hanteras i enlighet med myndighetens krav.

Samtliga handlingar som kopplas till projektet registreras i KTH:s avtalsdatabas CASE av projektadministratör, via researchproject@abe.kth.se

Huvudregistrator och dokumentsamordnare

Har du handlingar du behöver få registrerade (diarieförda) vänligen skicka dem till registrator@abe.kth.se

Har du fysiska handlingar som behöver diarieföras vänligen skicka dem via internpost till: 

Registrator ABE

Teknikringen 74 D