Till innehåll på sidan

Dokumenthantering, arkiv och diarium

Här hittar du information om dokumenthantering, arkiv och diarium på ABE-skolan.

Registraturen arbetar bland annat med diarieföring av inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling.

Huvudregistrator och dokumentsamordnare

Har du handlingar du behöver få registrerade (diarieförda) vänligen skicka dem till registrator@abe.kth.se

Har du fysiska handlingar som behöver diarieföras vänligen skicka dem via internpost till: 

Registrator ABE

Teknikringen 74 D

Projektledare?

Inom ett forskningsprojekt genereras många handlingar som måste hanteras i enlighet med myndighetens krav. Flertalet handlingar behöver diarieföras alternativt arkiveras. Läs mer:


 

Tillhör: ABE
Senast ändrad: 2023-05-04