Till innehåll på sidan

Dokumenthantering, arkiv och diarium

Här hittar du information om dokumenthantering, arkiv och diarium på ABE-skolan.

Registraturen arbetar bland annat med diarieföring av inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling.

Huvudregistrator och dokumentsamordnare

Varje institution/centra har också en egen ansvarig registrator, du hittar dessa under: Kontaktpersoner