Diarieföring W3D3

I diariet W3D3 registrerar vi allmänna handlingar enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Riksarkivets föreskrifter och verksamhetens interna behov.

KTH diaireför handlingar eftersom att vi vill att våra handlingar ska vara tillgängliga och för att vi måste kunna hitta våra handlingar när vi eller någon utomstående behöver dem. Diariet är också ett vittne på hur myndigheten sköter sin ärendehantering. Det är viktigt att kunna se vem som är ansvarig handläggare, åtgärder i ärendet och om ärendet har avslutats. Behöriga användare kan bl.a. söka information i diariet W3D3.

Här hittar du W3D3

Vad är W3D3?

W3D3 är ett administrativt stödsystem för diarieföring av allmänna handlingar samt elektronisk dokumenthantering. W3D3 är KTH:s diarium.

Hur använder man W3D3? Hur diarieför man?

I informationshanteringsplanen  anges vad som ska diarieföras i W3D3 och vad som ska hanteras i andra verksamhetssystem såsom Ladok eller Agresso. 

Öppna Diariehandboken (pdf 2,0 MB)  för att läsa mer om hur vi använder W3D3 på KTH.

Viktigt att veta är att W3D3 fungerar bäst i webbläsaren Internet Explorer. Använder du en annan webbläsare och upplever problem, prova att byta. 

Vem kontaktar jag?

Har du handlingar som du tror ska diarieföras, kan du antingen söka svar i informationshanteringsplanen eller kontakta registrator på din skola eller registrator på GVS. Har du själv inte tillgång till W3D3 hjälper registrator dig att diarieföra handlingen.

Har du frågor om W3D3, utbildningar och behörigheter kan du maila till w3d3support@kth.se  

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Innehållsansvarig:kmgust@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-20