Till innehåll på sidan

Film och ljud

Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video. Personer som inte tydligt kan uppfatta eller förstå ljud eller inte kan ta del av det visuella innehållet i videoinspelningar kan i många fall tillgodogöra sig innehållet om det finns i textformat.

Tillgängligt för alla

Film och ljud måste enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service göras tillgängligt för alla.

Kraven på inspelad video gäller material som publiceras från och med 23 september 2020.

Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter

Användare som inte kan ta del av ljud- eller videoinspelningar ska ha en möjlighet att tillgodogöra sig innehållet med hjälp av en alternativ representation. Det kan till exempel vara ett manus (en text) som redigerats så att det motsvarar inspelningens verkliga innehåll. För ljudinspelningar (till exempel ett poddavsnitt) är en transkribering av innehållet en vanlig metod att göra innehållet tillgängligt.

Lagen kräver: Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video (Webbriktlinjer)

Texta film och ljudinspelningar

Inspelad digital video ska ha undertexter (kallas även textbeskrivningar eller textremsa) och för ljudinspelningar (till exempel podcasts) med mera bör en textversion erbjudas.

Lagen kräver: Texta inspelad rörlig media (Webbriktlinjer)

Därför är det smart att texta

  • Över 1,5 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning. De flesta behöver textning för att kunna uppfatta vad som sägs.
  • Även personer som hör bra har nytta av textning på platser med mycket bakgrundsljud och i situationer då ljudet inte kan vara på.
  • 90 procent som kollar filmklipp i sociala medier har ljudet avstängt.
  • Personer med annat förstaspråk kan lättare ta del av filmer om de är textade.
  • Undertexter ökar sökbarheten på webben. Ord och fraser i undertexterna hjälper Google att matcha sökningar med ditt filmklipp så att fler hittar det.
  • Studier visar att undertexter skapar ett högre engagemang hos tittaren.

Erbjud stängda undertexter för digital video

Öppna undertexter (open captions på engelska) syns för alla. Stängda undertexter kan användaren själv bestämma om de ska visas eller inte. I vissa fall kan de även läsas upp av skärmläsare. Stängda undertexter är därmed att föredra i digitala sammanhang. Ibland kan användaren även välja översättning, teckensnitt, placering av textremsan med mera.

Beskriv alla ljud av betydelse

Undertexter bör, förutom dialogen, beskriva andra ljud av betydelse, till exempel ”telefon som ringer”, ”någon hostar”. Texterna behöver i allmänhet inte vara ordagranna, det viktiga är att de förmedlar samma information.

Erbjud gärna en separat textversion

En transkribering (ett dokument som innehåller alla inspelningens undertexter) eller annan beskrivning av innehållet i text gör det möjligt för personer som använder skärmläsare eller punktskriftsläsare att ta till sig innehållet i sin egen takt.

En textversion av filmen är också bra för sökmotoroptimeringen eftersom det ger en möjlighet för sökmotorer och andra verktyg att tolka innehållet.

Texten bör innehålla beskrivningar av miljöer, förklaringar eller kommentarer som kan vara till nytta för att förstå sammanhanget. Det kan till exempel vara någon som skrattar på filmen eller vänder sig och går mot ett visst håll.

Om undertexter finns i separat fil (snarare än inkodat i filmens bildinformation) kan texterna automatiskt hämtas ut och presenteras som transkribering.

Guider för textning av video

Syntolka videoinspelningar

Den som inte kan ta del av det visuella innehållet i videoinspelningar, till exempel på grund av synnedsättning, ska kunna få motsvarande information antingen

  • i form av syntolkning (ljudbeskrivning) eller
  • presenterad som text, så att den kan läsas upp av skärmläsare.

Lagen kräver: Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar (Webbriktlinjer)

Ordna med syntolkning om det behövs för att personer med begränsad syn ska kunna ta del av innehållet. Ibland är det möjligt att planera en inspelning så att en separat syntolkad version inte är nödvändig. Det kanske räcker med att personer som talar inleder med att presentera sig eller att föreläsare beskriver eventuella presentationsbilder med ord.

Lagen kräver: Syntolka videoinspelningar (Webbriktlinjer)

Texta direktsändningar

Lagen gör undantag för direktsändningar, men om sändningen går att ta del av i efterhand räknas den som en inspelning efter 14 dagar och är inte undantagen. Det innebär att inspelningen måste textas efter 14 dagar.

Lagen kräver: Texta direktsändningar (Webbriktlinjer)

Ljudinspelningar och video utan ljud

Erbjud ett textbaserat manus eller någon annan presentation som inte utestänger användare som saknar förutsättningar att uppfatta inspelningen.

Informera användaren om att det finns olika alternativ

Användare som hittar den ena presentationen till exempel via en sökmotor behöver informeras om att den andra versionen existerar. Alternativa presentationsformat kan ha stor betydelse för sökbarhet, men bara om det framgår att de är just alternativa presentationer.

Det gör du genom att länka till alternativa format (eller göra den nåbar på annat sätt) på de platser där videon förekommer, och att länka till videon från det andra formatet om den förekommer fristående, så att användaren själv kan välja version.

För att vara begriplig och konsekvent bör texten kallas textversion på svenska och text version på engelska sidor.

Innehållsansvarig:Sara Öhman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-04