Till innehåll på sidan

Kandidatlista och urval

Hur du visar ansökningar och gör urval i Varbi. Antalet funktioner du har tillgång till beror på din behörighetsnivå i systemet

Det första du ser när du går in i ärendet är listan med sökande, samt olika verktyg och funktioner för sortering och urval.

Kandidatlista med tillhörande funktioner

Funktioner

Knapparna Visa och Ändra visar/redigerar annonsen. Om du saknar redigeringsrättigheter visas inte knappen Ändra.

Knappen Hantera

Under knappen Hantera finns ett flertal funktioner, bland annat:

  • Lägg till - Lägger till manuell ansökan
  • Rapporter - Tar ut olika listor och varianter av ansökningar, ex ansökan utan bilagor
  • Ärendelogg - Visar alla händelser i ärendet
  • Anslag - Skapar ett digitalt anslag över tillsättningsbeslut, behöver göras innan arkivering
  • Arkivera - Avslutar ärendet i Varbi och för över data till W3D3
  • Statistik - Visar allmän statistik inklusive grafer över ärendet

Alla funktioner visas inte om du saknar redigeringsrättigheter.

Kandidatfilter

Rullgardinsmenyerna nedanför titeln är de frågor som ställts i ärendet. Du kan filtrera fram kandidater baserat på deras svar. Den första rullgardinen filtrerar kandidaterna på deras status, läs mer om status nedan.

Åtgärdsknappar

Markera en eller flera kandidater, de fyra knapparna kan därefter användas för att visa ansökningar, skicka meddelande till personerna, lägga in och kalla till intervjutillfällen samt skriva ut ärendeanpassade intervju-/referensfrågor. De två sista funktionerna beskrivs närmare på sidan Intervjubokning och intervjufrågor (KBR) .

Kandidatlista

Här visas de kandidater som ansökt. Efter namnet visas eventuella kommentarer i systemet om kandidaten, antal bifogade filer, antal ärenden personen ansökt till på KTH, var personen ansökte från samt datum för ansökan.

Om ärendet har kvalificeringsfrågor visas de som svarat rätt som Ny i grön text, medan de som angivit att de inte möter ärendets skallkrav som Ny (ej kvalificerad) i orange text. Du kan se vilka frågor som besvarats och hur genom att hålla musen över kolumnen Svar.

Poäng/markering

Om ni är flera som arbetar med urvalet måste ni komma överens om hur ni ska arbeta med poängsättning och markeringar. Poängkolumnen visar dels de poäng du givit en kandidat, dels genomsnittlig poängsumma kandidaten givits i ärendet av dig och dina kollegor. Ni kan även använda färgmarkeringar på kandidaterna.

Status

Du kan markera en kandidat och därefter ändra dess status. Status kan vara t.ex. Intressant, Kontaktad, Referenser tagna eller Återtagit ansökan. Genom att hålla statusar uppdaterade kan du hålla reda på var de olika kandidaterna är i processen, vilket är särskilt användbart om ni är flera som arbetar med ärendet. Vissa meddelanden som skickas till kandidater från Varbi uppdaterar automatiskt kandidatens status, ex kallelse till intervju, underrättelse om anställningsbeslut/avslag.

Ansökan - Kandidatbild

Genom att klicka på en rad visar du ansökan. Först visas personlig information och svar på ärendefrågor. Därefter visas CV och personligt brev.

Knappen Kandidatkort visar alla ärenden personen ansökt till i Varbi på den skola/avdelning där du har behörighet. Din HR-ansvariga har behörighet att se samtliga ansökningar på KTH.

Knappen Händelser visar alla händelser för kandidaten, ex statusändringar och mottagna meddelanden, i samtliga ärenden du har behörighet att se.