Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Räkna ut längden på en annons

Hur du räknar ut antal tecken i en annons inför publicering till Arbetsförmedlingen/Platsbanken

För att kunna publicera våra platsannonser på Arbetsförmedlingen/Platsbanken, vilket är obligatoriskt för KTH som myndighet (se KTH:s riktlinje för Annonsering av anställning ), får den totala längden av annonsen vara max 6500 tecken inklusive mellanslag. Detta innebär att annonstexten (se bild 2 nedan) får innehålla max 5500 tecken inklusive mellanslag.

Det är bara den svenska texten som måste publiceras på Platsbanken men den engelska versionen av annonsen bör vara så lik den svenska som möjligt; identisk när det kommer till kvalifikationer (krav och meriterande). Den engelska versionen av våra annonser avslutas alltid med följande text (som inte får tas bort): Disclaimer: In case of discrepancy between the Swedish original and the English translation of the job announcement, the Swedish version takes precedence.

Vad räknas in i den totala annonstexten/totalt antal tecken?

Nedan beskrivs i text och bild (bild 1-3), vilka textfält som ingår i den totala längden av annonsen och som räknas in i de 6500 tecken som är begränsningen för publicering på Platsbanken.

Den sammanlagda längden av textfälten:

  • Titel
  • Organisationsnivå
  • Företagsbeskrivning nederst i annons
  • Beskrivning (annonstext)
  • Samtliga informationsrader under fältet med Beskrivning t o m Sista ansökningsdag

Får max vara 6500 tecken inklusive mellanslag.

Bild 1

Bild som visar övre delen av redigeringsläget i Varbi.
Bild 1: De inledande textfälten i annonsen som räknas in i den totala textmängden är gulmarkerade i bilden nedan. Notera att Titeln får vara max 75 tecken.

Bild 2 

Bild som visar fältet beskrivning (annonstext) i Varbis redigeringsläge
Bild 2: Det största textfältet innehåller själva beskrivningen av anställningen. Den text som finns inlagd i ärendemallen i Varbi för den aktuella anställningstypen får ej redigeras eller tas bort om inte instruktionen i sig anger det. Under beskrivningsfältet finns en tecken- och ordräknare som summerar antal ord och tecken i beskrivningsfältet, gulmarkerat nedan. Denna text ruta får innehålla max 5500 tecken inklusive mellanslag

Bild 3

Bild från lediga jobb på KTH.se som visar detaljfälten under annonstexten
Bild 3: Här visas den text som finns under beskrivningsfältet och som syns i sin helhet när annonsen är publicerad samt vid förhandsgranskningen när all information fyllts i. Alla dessa textfält t o m Sista ansökningsdag räknas in i de 6500 tecken som är begränsningen på Platsbanken.

Instruktioner för att kontrollera antal tecken via Word

Om du vill kontrollera antal tecken i din annons använd den förhandsgranskning av annonsen som finns i Varbi, se instruktion under Steg 1 nedan, följ därefter instruktionerna under Steg 2.

Steg 1

I annonsens redigeringsläge för den svenska språkversionen, tryck på länken ”Förhandsgranska på webben”.

Bild som visar länken Förhandsgranska på webben

Steg 2

Markera ALL text i annonsen, från titeln och hela vägen ned till datumet i sista ansökningsdag. Kopiera texten. Nedan visas hur du ska markera annonstexten innan du kopierar den till Word.

Bild som visar all text markerad i annonsens förhandsgranskning

Klistra in texten i ett tomt Worddokument.

Tryck på knappen som visar antal ord längst ned till vänster.

Knapp i word nedre meny som visar antal ord

Antal tecken (med blanksteg) får max uppgå till 6500. Är värdet högre behöver du korta ned din annons.

Bild som visar Words ordräknare, antal tecken med blanksteg visas som 5 928 i exemplet