Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Årsredovisningen ute nu

Ljusa höga husfasader, nakna träd, snö på marken och vintersolljus.
KTH Campus, foto: Fredrik Persson.
Publicerad 2023-02-27

Hallå där Åsa Gustafson på ledningskansliet. Du är ansvarig för KTH:s årsredovisning för 2022 som nu är klar. Varför ska man läsa den?

– Årsredovisningen ger en god överblick över vad som har hänt på KTH under året som varit och dessutom ger den en känsla för hur stort KTH är.

Återspeglar resultaten i årsredovisningen oron i omvärlden på något sätt?

– KTH har ett ekonomiskt underskott för 2022 på 137 miljoner, men det beror ännu inte så mycket på rådande läge i vår omvärld.

Vad är orsaken till underskottet?

 – Det beror främst på att KTH inte har kommit upp i tak-beloppet beträffande utbildningen. Under pandemin införde regeringen en rad satsningar och KTH fick bland annat medel för att bygga ut basårsverksamheten med flera utbildningsplatser. Det här kravet från regeringen på antalet nya basårsplatser har inte KTH kunnat möta riktigt. Därför behöver KTH betala tillbaka en del av underskottet till regeringen.

Hur ser resultatet ut i jämförelse med året innan?

– Förra året gick KTH plus med 80 miljoner, men KTH har fortfarande en stabil verksamhet med 5,3 miljarder i intäkter och vi är framgångsrika i att attrahera externa forskningsanslag. Bland annat har energiforskningen, som ju har hög aktualitet i dagens läge, fått betydande medel från Statens energimyndighet, som är en av KTH:s största bidragsgivare till forskningen. Söktrycket till våra utbildningar är också fortsatt bra.

Något annat som är viktigt att belysa?

– Vi ser dessvärre en stor nedgång i antalet nya forskarstuderande. Skolorna och verksamhetsstödet (VS) undersöker nu vad det kan bero på. Det finns signaler om att det tar längre tid numera att få ett visum för att kunna resa hit, men det kan också finnas andra orsaker.

Glädjande däremot är att antalet betalande studenter på KTH nu är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin.

Under 2022 fick KTH dessutom ett nytt mångvetenskapligt forskningscentrum, KTH FOOD  som bedriver forskning inom hela livsmedelskedjan.

Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-02-27