Till innehåll på sidan

Att leda i pandemin, del ett

Publicerad 2021-04-20

När vardagen plötsligt ställs på ända och man får många nya utmaningar, kan det vara både svårt och utvecklande att vara ledare. I den här artikelserien delar några chefer inom KTH med sig av sina egna tankar och erfarenheter från året som gått.

”Alla kavlade upp ärmarna”

Maria Haglund är överbibliotekarie och chef för KTH Biblioteket med femtio medarbetare inom tre verksamhetsben, som vardera leds av en gruppchef.

Porträttfoto: Kvinna i långt lockigt hår, svart kavaj och rött halsband
Maria Haglund, foto: Petter Wallebo

Hur har gångna året varit?

– Förra våren var ren krisledning. Stressnivån var hög men alla kavlade upp ärmarna och hjälptes åt.

Maria Haglund är tacksam för att KTHB redan före pandemin hade kommit så långt i digitaliseringen av verksamheten och att medarbetarna redan var mogna användare av digitala verktyg. Det underlättade mycket.

– Nu är vi i ett slags normalläge, men annorlunda förstås då många jobbar hemifrån.

– Jag leder via mellanchefer och då är man längst från medarbetarna. Det läget förstärks nu. Därför har vi infört tätare avdelningsmöten. Gruppcheferna har också under pandemin blivit mer arbetsbelastade eftersom mycket personliga kontakter nu måste ske i bokade möten. Där försöker jag vara ett stöd.

För Maria Haglund är det viktigt att bevara en god arbetskultur även på distans. I höstas, under en digital personaldag var just arbetskultur temat för dagen.

– En utmaning i pandemin är bristen på överhörning och frånvaron av den sociala dimensionen av jobbet. Distansen gör det svårare att knyta nya kontakter inom organisationen.

Vilka lärdomar tar du med dig från året som gått?

– Mycket fungerar väldigt bra på distans och en del aktiviteter blir till och med mer inkluderande. Jag inser också vikten av tät kommunikation och att vara tydlig. Det är mycket lättare att missförstå varandra när dialogen bara är tvådimensionell i Zoom.

Maria Haglund tänker mycket på hur den fysiska arbetsmiljön kan förbättras efter pandemin. Hon ser arbetsplatsen som ett ”kulturhus” som ska främja kreativitet och samarbete.

– Kanske blir det färre fasta arbetsytor framöver men desto fler fantastiska mötesrum.

Text: Marianne Norén

”Vi kan göra stordåd när vi måste”

Carl-Mikael Zetterling är avdelningschef på Avdelningen för elektronik och inbyggda system (EES) på Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).

Porträttbild på man i mörk kostym och slips
Carl-Mikael Zetterling, foto: privat

– Det är en stor utmaning att hålla kontakten med kollegor och studenter när man inte träffar dem regelbundet. Med enbart Zoom är det svårt att veta om all min personal mår bra eller inte. Och resor – kommer viktiga konferenser att komma igång igen?

Carl-Mikael tar med sig en del lärdomar från året som gått.

– Från grundutbildningen ser jag att vi kan göra stordåd när vi måste, och att vi fått en bra genomlysning och diskussion av hur och varför vi undervisar. Jag ser också att många möten kan göras effektivare i Zoom, om vi slipper resandet mellan till exempel olika campus.

Har du fått det stöd du behövt för att kunna leda under pandemin?

– Från E-learning fick vi en sammanhållande kraft i det stora förändringsarbetet med undervisningen. Men jag saknar stöd i att hålla kontakt med alla i personalen och alla studenter. Vi har tyvärr tappat en del studenter genom avhopp.

Text: Moa Hörnquist

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-04-20