Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s nya agenda för förändring

Man framför ingång till byggnad med pelare.
Anders Söderholm, rektor.
Publicerad 2024-06-11

KTH:s nya verksamhetsplan beslutades och gäller från den 21 maj innehåller ledningens agenda och prioriteringar för 2024-2026.

För hela KTH är utgångspunkten visionen ”Vi tar ledningen för en hållbar samhällsutveckling” och de övergripande målen.

Fokus och prio ligger på utbildningsutbudet, forskningsorganisering och långsiktig finansiering, karriärsystemet, forsknings och utbildningsmiljöer på KTH:s campus samt den återkommande strävan mot en ekonomi i balans. Tillsammans med skolornas och verksamhetsstödets prioriteringar utgör de KTH:s reformagenda.

– Verksamhetsplanen ställer många frågor och har inte alla svar utan är mer övergripande än vad tidigare planer varit. Tanken är att inte uttryckligen skriva exakt vad som ska göras utan jag tror att det ger mer energi att jobba mer tillitsbaserat där vi också behöver göra vissa vägval i dialog när vi går framåt inom de olika frågeställningarna, säger Anders Söderholm, rektor för KTH.

En samlad bedömning

Inom de övergripande målen finns ingen inbördes rangordning.

– Nej, det är ingen gradering utan en samlad bedömning av vad som behöver vara prioriterat och det finns också olika argument för de fem områdena, säger Anders Söderholm och nämner karriärsystemet och forskningsfinansiering som exempel.

– De påverkar ju arbetsmiljön varje dag för många av våra forskare och som kanske kan sägas generera daglig stress i verksamheten. Det är viktigt att peka på betydelsen av att våga ta även i denna typ av svåra, eller kanske omedgörliga, utmaningar.

"Betydligt roligare"

Flera av prioriteringarna är KTH redan i full färd med att arbeta med genom en rad rektorsbeslut som fattats på vägen såsom till exempel utbildningsutbudet och forskningsorganisering och finansiering.

– Forskningspunkten är kanske den svåraste att förändra då vi verkar och är framgångsrika i ett fragmenterat system samtidigt som vi vill bygga ledande forskning på ett mer robust och systematiskt sätt, säger Anders Söderholm.

I fjol var fokus främst på ekonomin.

– Även om vi behöver fortsätta gneta innan det vänder så är det här utvecklandet av KTH:s verksamhet som internationellt ledande lärosäte tillsammans med skolorna betydligt roligare. En utveckling som inom alla frågor genomsyras av hållbar utveckling med visionen.

Text: Jill Klackenberg

Skolcheferna om arbetet med skolornas reformagendor 

Ann Lantz
Ann Lantz, skolchef på EECS

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

"Det som är roligt är att vi samarbetar över organisationsgränser och på olika nivåer för att kunna genomföra arbetet."

Läs intervjun med Ann Lantz

 Sandra Di Rocco
Sandra Di Rocco, skolchef på SCI

Teknikvetenskap (SCI)

"Nu gäller det att kunna behålla våra talanger och erbjuda stabila och utvecklande arbetsvillkor."

Läs intervjun med Sandra Di Rocco

Pär Jönsson
Pär Jönsson, skolchef på ITM

Industriell teknik och management (ITM)

”Vi vill att det ska finnas utrymme för att utveckla individens egna intressen och talanger i utbildningen, att inte låsa in folk för tidigt i utbildningspaketen.”

Läs intervjun med Pär Jönsson 

Amelie Eriksson Karlström
Amelie Eriksson Karlström, skolchef på CBH

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

”Målen är enkla, kortfattade och tydliga, men har ändå specifika värden som ger en riktning.”

Läs intervjun med Amelie Eriksson Karlström

Björn Berggren
Björn Berggren, skolchef på ABE

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

 "Reformagendan uppmanar till handling! Vi arbetar tillsammans, och hittar lösningar tillsammans."

Läs intervjun med Björn Berggren

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2024-06-11