Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Vi fortsätter arbetet med att skapa en attraktiv, jämställd och inkluderande arbetsplats”

Björn Berggren, skolchef på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Publicerad 2024-06-11

KTH:s skolor har tagit fram varsin reformagenda som ersätter skolans traditionella verksamhetsplan och är en integrerad del av KTH:s övergripande verksamhetsplan. Skolchef Björn Berggren berättar om vad ABE-skolan ska åstadkomma de närmsta åren.

Varför en reformagenda?

Reformagendan uppmanar till handling! KTH:s fem skolor arbetar mot samma mål i linje med de övergripande målen, men med olika fokus beroende på behov och prioriteringar. Vi arbetar tillsammans, och hittar lösningar tillsammans.

Vad innehåller ABE:s reformagenda och hur har den tagits fram?

Vi fokuserar på mål inom fyra prioriterade områden: Attraktiv, jämställd och inkluderande arbetsplats; Utveckla utbildningsutbudet och höja utbildningens kvalitet; Utveckla kompletta akademiska miljöer och Eftersträva en transparent ekonomi i balans​. Reformagendan har arbetats fram genom möten med alla institutioner, fakultetsnämnden, kollegiet m.fl under ca 1 ½ år.

Vad är det som skolan ska åstadkomma?

Vi fortsätter arbetet med att skapa en attraktiv, jämställd och inkluderande arbetsplats. Bl.a. genomför vi en kartläggning av akademiskt hushållsarbete och arbetar med bemötande och diskriminering. Tidigare initiativ, som att öka antalet kvinnliga gästprofessorer och kompetensutveckling inom jämställdhetsintegrering i utbildningen, fortsätter vi med. Vi kommer även att börja arbeta strategiskt med mångfald.

När det gäller utbildningsutbudet påbörjar vi en genomlysning av skolans utbildningar för att säkerställa kvalitetsarbetet framåt. Vi söker en ny vice GA som ska fokusera på program- och kursöversyn. Den nya fakultetsnämnden ska integreras i kvalitetssystemet, och vi behöver tydliggöra deras roll. Vi arbetar även med att skapa tydligare uppdrag och ansvarsfördelning inom livslångt lärande.

Ett annat fokusområde är att utveckla kompletta akademiska miljöer* på hela skolan. Detta kräver att vi bl.a. ser över lärarbelastningen i olika miljöer.

Slutligen pågår ett arbete för att ekonomin ska vara i balans. På skolnivå ser det ok ut, men det finns delar vi behöver se över. Målet är att hela skolan ska ha en balanserad ekonomi 2026. Steg ett är att skapa bra processer och organisation för planeringen av vår utbildning.

Vad tänker du om KTH:s övergripande mål och vision?

Vision och mål har förankrats i många olika sammanhang och ligger nära verksamheten. Jag gillar dem, de är korta, kärnfulla och känns tydliga. Det finns ett fokus på handling – mindre ord och mer action!

*Kompletta akademiska miljöer innebär att det finns utbildning på alla nivåer som är forskningsanknuten, en långsiktigt hållbar och balanserad lärarsammansättning, välutvecklad samverkan med det omgivande samhället och en balans mellan anslagsfinansierad och externt finansierad forskning.

Övriga skolchefer om arbetet med skolornas reformagendor 

Amelie Eriksson Karlström
Amelie Eriksson Karlström, skolchef på CBH

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

”Målen är enkla, kortfattade och tydliga, men har ändå specifika värden som ger en riktning.”

Läs intervjun med Amelie Eriksson Karlström

Ann Lantz
Ann Lantz, skolchef på EECS

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

"Det som är roligt är att vi samarbetar över organisationsgränser och på olika nivåer för att kunna genomföra arbetet."

Läs intervjun med Ann Lantz

Pär Jönsson
Pär Jönsson, skolchef på ITM

Industriell teknik och management (ITM)

”Vi vill att det ska finnas utrymme för att utveckla individens egna intressen och talanger i utbildningen, att inte låsa in folk för tidigt i utbildningspaketen.”

Läs intervjun med Pär Jönsson 

 Sandra Di Rocco
Sandra Di Rocco, skolchef på SCI

Teknikvetenskap (SCI)

"Nu gäller det att kunna behålla våra talanger och erbjuda stabila och utvecklande arbetsvillkor."

Läs intervjun med Sandra Di Rocco