Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dags att nominera hedersdoktorer

Höga hattar och diplom på rad.
Hedersdoktorns insignier- hatt, diplom och ring redo för nya mottagare.. Foto: Studio Slakthuset
Publicerad 2022-02-01

Hallå där, Anders Forsgren, dekanus och ordförande i fakultetsrådet. Det är hög tid att föreslå namn till blivande hedersdoktorer. Varför ska man göra det?

– Det är ett bra tillfälle att ta chansen att lyfta och hedra de personer som på olika sätt bidrar till samhället och till KTH:s position och utveckling.

Alla anställda får nominera personer. Hur ska man tänka?

– De är ofta personer som är vetenskapligt framstående, men inte alltid, och som varit av vikt för KTH. De ska finnas en tydlig anknytning till KTH och ofta är det personer från den internationella forskningsarenan som kommit i fråga på senare år. Till exempel kan man ju tänka att personerna ska relatera till områdena hållbar utveckling, digitalisering, internationalisering och jämställdhet – det vill säga KTH:s pelare eller har en hög grad av aktualitet. Men det är inget som helst krav.

Hur många brukar namnförslag brukar ni få in?

– Det brukar röra sig om något eller några tiotal, men vi vill självklart gärna ha in fler. Vi eftersträvar också en bra fördelning mellan kvinnor och män.

Porträtt på Anders Forsgren.
Anders Forsgren, dekanus.

Om man tittar tillbaka genom åren sedan 1944 har 241 personer utsetts till hedersdoktorer – 31 av dem har varit kvinnor och 210 män. Vad kan man säga om det?

– Det är en stor skevhet, men vi kan se att den minskat över tid. Det speglar en samhällsförändring och förändring av synen på teknik, men också aktivt arbete med jämställdhet på KTH. Fram till och med 2001 har fyra kvinnor och 159 män utsetts. Under de senaste 20 åren har dubbelt så många män som kvinnor utsetts, och under de senaste tio åren har 50 procent fler män än kvinnor utsetts. Låt oss konkret bidra i detta fall genom att nominera såväl kvinnliga som manliga kandidater samt tänka brett kring vilka kandidater som kan beaktas.

Hedersdoktorerna tycks vara en brokig skara. Här finns alltifrån kungar och bankdirektörer till nobelpristagare och andra eminenta forskare. På vilket sätt gagnar hedersdoktorerna KTH?

– Genom de vi utser signalerar KTH vad som är värdefullt och viktigt för oss. Det kan vara för tillfället extra intressanta forskningsområden och insatser för KTH.

Nomineringstiden går ut 31 mars. De kriterier som gäller för att bli aktuell som hedersdoktor  finns att läsa i anvisningarna.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-02-01