Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dekanus slutar sitt uppdrag

Publicerad 2022-05-23

Anders Forsgren begärde den 17 maj att få avsluta sitt uppdrag som dekanus med omedelbar verkan, vilket rektor accepterat. Uppdraget innefattar ordförandeskap i olika nämnder och råd, till exempel fakultetsrådet, anställningsnämnden och befordringsnämnden.

Rektor har därefter bett valberedningen för fakultetsrådet att inleda en process för att utse ny dekanus. Efter förslag från valberedningen fattar rektor beslut om ny dekanus.

Fakultetsrådet har i sin tur fått i uppdrag av rektor att föreslå ny ordförande för anställningsnämnden. Rektor utser ordförande efter gemensam beredning av fakultetsrådet och vicerektor med ansvar för jämställdhet och värdegrund.

Tills vidare leds fakultetsrådet av prodekanus Sofia Ritzén och anställningsnämnden av dess vice ordförande Anna Wistrand.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-05-23