Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Designforskare får Rektors jämställdhets- och mångfaldspris

Madeline Balaam
Publicerad 2022-03-08

Mottagare av Rektors jämställdhets- och mångfaldspris till anställd 2021 är KTH-lektor Madeline Balaam.
Inom det nyetablerade forskningsfältet interaktionsdesign, Women’s Health, leder hon arbetet kring innovationer och design för att främja kvinnors hälsa.

Forskaren Madeline Balaam, universitetslektor på avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign vid KTH, arbetar för att normalisera frågor kring hur teknisk design kan bidra till ökad kunskap om kroppens olika behov.
Hon arbetar utifrån ett feministiskt och somatiskt designperspektiv, grundat i djup förståelse av kvinnors kroppar och vad ny teknik kan bidra med.
 
– Under det senaste decenniet har min forskning varit fokuserad på design, utveckling och studier av intima teknologier, vanligtvis teknologier som relaterar till en intim kroppsdel eller kroppsprocess, berättar Madeline Balaam.
På KTH samarbetar hon med forskare inom människa-datorinteraktion för att bygga interaktiva system för att se hur kroppsvätskor och vävnad kan interagera med tyger och teknologi.
– Det handlar om att göra människan mer uppmärksam på sin kroppsliga upplevelse i vardagen.

Citat ur prismotiveringen

”Det är beundransvärt att våga och orka driva fram ett helt nytt fält i en mansdominerad miljö, inom ett område där KTH tidigare inte varit aktivt.
Hon har fått både kvinnliga och manliga studenter på KTH att känna sig sedda och gett dem hopp om att KTH kan forska och utveckla designteknik inom alla områden.”

Exempelvis studeras hur tekniken kan påverka upplevelsen av menstruationscykeln och klimakteriet, och vända en upplevelse från negativ till positiv, bland annat genom att tyg- och klädmaterial kan bidra till massage vid mensvärk eller svara på ångestkänslor genom lugnande tryck.

År 2020, strax innan pandemin tog fart, inledde Madeline Balaams forskargrupp arbetet med en så kallad Pelvic chair – en stol som innehåller formförändrande element. Bland annat ingår ballonger som blåses upp och vidrör delar av kroppen vid nedre delen av ryggen och i sittdynan, för att skapa avslappning för bäckenbottenmuskulaturen.

– Kvinnor får ständiga uppmaningar att aktivera sin bäckenbotten genom knipträning, men det är även viktigt att kunna slappna av i de musklerna. Ett vanligt resultat av ständig muskelanspänning är exempelvis hälsoproblem kopplade till spänningar i käken, som i sin tur kan leda till tandskador och spänningshuvudvärk, säger Madeline Balaam.

Just nu pågår ett stort arbete med intervjustudier inför framställning av en mobilapp som ska kunna ge kvinnor möjlighet att lättare styra sin planering av graviditet och preventivmedel.
– Genom att intervjua 140 kvinnor vill vi få en bild av hur appen kan designas bäst för att kunna ge kvinnorna ett sätt att själv kunna styra processen för fertilitet och preventivmedel utifrån ökad information.

Katarina Ahlfort
Foto: Privat

Fakta Rektors jämställdhets- och mångfaldspris

  • Priset har sedan 1999 delats ut årligen till en anställd på KTH som under det senaste verksamhetsåret medverkat till att ur jämställdhets- och/eller mångfaldssynpunkt främjat arbetsmiljö/utbildning/forskning i syfte att utveckla KTH som organisation.
  • Prissumman tilldelas anställd på KTH att använda till tjänsteresor och/eller förkovran inom ämnet.
  • Priset delas ut i samband med diplomutdelningen i december.
     
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-03-08