Till innehåll på sidan

Enkät bidrag till forskning om sexuella trakasserier

Siluetter av en grupp människor.
Enkätstudien är ett sätt att kartlägga sexuella trakasserier inom akademin.
Publicerad 2021-04-20

Sista veckan i april går en enkät om sexuella trakasserier ut till omkring var tredje student, doktorand och anställd på något av Sveriges 38 lärosäten.

– Syftet är att öka kunskapen om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin för att se hur det ser ut och få ett stabilt forskningsunderlag med aktuella siffror, säger Katrin Mörck, projektledare på Equality Office, som ingår i arbetsgruppen för Forsknings- och samverkansprogrammet för genusbaserad utsatthet i akademin.

Porträtt på Katrin Mörck.
Katrin Mörck, projektledare på Equality Office.

Enkäten, som genomförs med hjälp av SCB är den enda i sitt slag och unik genom sin bredd och omfattning. Den går ut till totalt 125 000 personer med frågor som rör om den som svarar själv varit utsatt, sett någon annan bli det eller utsatt någon för sexuella trakasserier. Det ställs också frågor om genusbaserad utsatthet och hur det relaterar till hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

De som väljer att svara på enkäten ska skicka in sina svar före midsommar.

– Vi hoppas förstås på en hög svarsfrekvens. För att bibehålla anonymiteten kommer data endast att redovisas i tillräckligt stora grupper för att ingen ska kunna identifieras. Ju högre svarsfrekvensen är desto mer data kan vi bryta ner och få ett gediget underlag för fortsatt forskning och analys.

I mars nästa år kommer en första forskningsrapport med resultat frånn studien  från Forsknings- och samverkansprogrammet. 

Om programmet

Forskning- och samverkansprogrammet  mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom inom akademin var ett initiativ som togs av KTH, KI, Malmö universitet i mars 2019. I gruppen ingår också Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Syftet var att öka kunskapen om sexuella trakasserier inom akademin och därmed leda till förbättringar i arbets-och studiemiljön, byggda på forskning och erfarenhetsutbyte på området.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-04-20