Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Experter granskar KTH:s forskning på distans

Porträttfoto: En leende kvinna i glasögon och blont hår framför en vit vägg.
Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning. Foto: Håkan Lindgren
Publicerad 2021-06-15

Besöksveckan inom RAE 2021 närmar sig. Uppåt 100 internationella experter ska granska KTH:s forskning mellan den 23 och 27 augusti, samt presentera preliminära slutsatser för KTH:s styrelse. Pandemin medför att utvärderingen behöver ske helt digitalt via Zoom.

– Utvärderingen är av stor strategisk betydelse för KTH. Huvudsyftet är att identifiera styrkor och svagheter och på så sätt vara kvalitetsdrivande och ge vägledning inför framtida satsningar, säger Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning.

Porträttfoto: En man med kort mörk frisyr, glasögon, slips och kavaj.
Micael Stehr projektledare för Research Assessment Exercise (RAE) 2021. Foto: privat

Trots att besöksveckan blir digital tror Micael Stehr som är projektledare för RAE 2021 att genomförandet kommer bli bra.

– Vi har alla levt med pandemin länge och har under den tiden lärt oss att arbeta på distans och kommunicera genom digitala verktyg.

Han konstaterar samtidigt att man kommer gå miste om det informella småpratet mellan deltagarna som uppstår i ett fysiskt möte.

Organisation och förberedelser

KTH:s institutioner har grupperats i nio paneler utifrån olika forskningsområden. Därtill tillkommer tre korspaneler för infrastruktur, impact och hållbarhet.

Underlaget för det internationella granskningsarbetet är de självvärderingsrapporter som varje institution har tagit fram sedan våren 2020. Dessa har sammanställts till en rapport för varje panel, vilka rymmer de styrkor och svagheter inom forskningsarbetet som institutionerna själva har identifierat, samt förslag på strategier för framtiden.

Rapporterna har skickats till experterna tillsammans med frågeställningar som KTH vill att de ska besvara. Experterna får också se en kortfilm från varje institution som kompensation för det fysiska besöket.

– Filmerna presenterar på ett personligt sätt forskningsverksamheten inom respektive panel och ger en guidad visning i KTH:s olika forskningsmiljöer, säger Micael Stehr.

Varje panel har en koordinator från KTH och en internationell ordförande, samt en expertgrupp. Koordinatorn och ordförande i respektive panel har själva fattat beslut om detaljschemat för granskningsarbetet, utifrån en ram som KTH har satt upp.

– Min bedömning är att vi är väl förberedda. Varje rapport beskriver hur institutionerna inom panelområdet har bidragit till att utveckla och stärka kvaliteten på sin forskning sedan RAE 2012 samt vilka framtida strategier de har, säger Annika Stensson Trigell och tillägger:

– Jag ser fram emot att kunna fokusera en hel vecka på KTH:s strategiska kvalitetsarbete och det ska bli mycket intressant att ta del av återkopplingen från de inbjudna experterna.

Text: Marianne Norén

Den digitala besöksveckan

Rektor inleder med att välkomna deltagarna. Därefter startar granskningsarbetet.

Expertgrupperna kommer att intervjua ett stort antal medarbetare inom KTH. Dessa har på förhand valts ut av koordinatorerna och expertordförandena.

Sista dagen träffar expertpanelerna rektor och universitetsstyrelsen för en muntlig redogörelse av sina betraktelser. Varje expertpanel sammanställer också en rapport med förslag på hur respektive forskningsverksamhet kan utveckla sitt eget arbete.

Dessa utvärderingar utgör sedan grunden för slutrapporteringen där utvärderingen och rekommendationer för att öka kvaliteten på KTH:s forskning sammanställs. Den ska vara klar vid årsskiftet.

Mer om RAE 2021 på intranätet

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-06-15