Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fokus på mer mångfald i teknikbranschen

– Nya kampanjen Fill the Gap ersätter Giants

Gruppbild på Tonima Afroze, Karin Ask, Tahani Kaldéus, Elina Kabir och Sandra Thengius.
De fem alumnerna i kampanjen: Tonima Afroze, Karin Ask, Tahani Kaldéus, Elina Kabir och Sandra Thengius.
Publicerad 2021-12-10

Vad kan man jobba med och hur kan man påverka samhällsutvecklingen som ingenjör? Varför är det viktigt med mer mångfald i teknikbranschen? Det är frågor som lyfts i den nya KTH-kampanjen Fill the Gap som har dragit i gång i sociala medier nu i december.

Liksom den förra kampanjen Giants är syftet med Fill the Gap  att öka andelen kvinnliga och icke-binära studenter till program på KTH där dessa är underrepresenterade. Det som skiljer den nya kampanjen från Giants är dels att det görs en digital satsning i sociala medier, dels att man fokuserar tydligare på varför det behövs fler kvinnliga och icke-binära ingenjörer.

I kampanjen lyfts fem kvinnliga alumner som var och en representerar var sitt ”gap”. Det vill säga ett viktigt område där det behövs mer mångfald för att lösa framtida samhällsutmaningar.

Porträtt på Alina Lingnau.
Alina Lingnau, kommunikatör på Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan (CBL) och projektledare för Fill the Gap.

– Det handlar om att vi i framtiden ska få fram lösningar som gynnar alla i samhället. Det finns ju också många studier som pekar på att heterogena team producerar bättre resultat, säger Alina Lingnau, kommunikatör på Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan (CBL) och projektledare för Fill the Gap.

Fler perspektiv behövs

Det handlar inte bara om män och kvinnor, det handlar om att det behövs fler perspektiv när nya tekniska lösningar tas fram, konstaterar hon.

– Om vi bara rekryterar från den ena delen av befolkningen tappar vi ju perspektiven från den andra hälften. Ett exempel är AI. Är det en homogen grupp som utvecklar lösningarna blir det lätt så att det är bara är data från den gruppen som tillförs, säger Alina Lingnau.

Kampanjen drog igång 9 december i sociala medier som Instagram, Snapchat och TikTok där målgruppen (unga kvinnor i åldern 16 – 21 år) finns. Där får de möta de fem kvinnliga KTH-alumnerna Elina Kabir, Karin Ask, Sandra Thengius, Thani Kaldéus och Tonima Afroze.

– De jobbar inom områden där de gör skillnad på riktigt och bidrar med att tillföra fler perspektiv till sina respektive områden, säger Alina Lingnau.

Fem "gaps" lyfts i kampanjen

De ”gaps” som lyfts i kampanjen är:

  • Resande och transport står för 1/3 av Sveriges koldioxidutsläpp (Elina Kabir)
  • Fattiga länder har 80 % av cancerfallen men bara 1/3 av strålterapiutrustningen (Karin Ask)
  • 40 % av elen vi använder kommer från icke förnybara källor (Sandra Thengius)
  •  Varje år slängs 90 miljoner ton kläder. Bara 1 % återvinns (Tahani Kaldéus)
  • Ansiktsigenkänning fungerar upp till 34 % sämre för svarta kvinnor (Tonima Afroze).

Liksom den förra kampanjen, Giants, bygger arbetet med innehållet till Fill the Gap på de samarbetsformer som har utvecklats mellan CBL och skolorna. De skolor som är med är EECS, ITM CBH och SCI.

Porträtt på Viktoria Fodor.
Viktoria Fodor, vice grundutbildningsansvarig på EECS-skolan och medlem referensgruppen för Fill the Gap.

Viktoria Fodor, vice grundutbildningsansvarig på EECS-skolan, är med i referensgruppen och har varit med sedan Giants startade 2014. Hon tycker att det här är en mycket viktig satsning för KTH och att den har ett brett stöd på skolnivå.

– Det är många ingenjörer som behövs, både högskoleingenjörer och civilingenjörer. Och vi behöver få en bredare grupp som söker till KTH så att det inte är bara större delen killar som blir ingenjörer, säger hon och fortsätter:

– Men det viktigaste är att vi få in studenter från grupper som kanske har mindre erfarenhet av vad en ingenjör gör. Att det kanske inte är förstahandsvalet för dem.

Ett event arrangeras i februari

Utöver den digitala kampanjen kommer det, liksom vid Giants, hållas ett inspirationsevent den 19 februari där delar av målgruppen, får träffa befintliga studenter och ta del av föreläsningar. Om eventet blir fysiskt eller digitalt är inte bestämt än.

Viktoria Fodor tycker det är mycket bra att det även blir ett event. Hon hänvisar till undersökningar som har gjorts som visar att många tjejer är oroliga om de kommer att tycka om eller klara utbildningen.

– Jag tror det är viktigt att KTH-studenter får möjlighet att berätta hur det är att studera på KTH och visa vad de lär sig här, säger Viktoria Fodor.

Håkan Soold

Fakta Fill the Gap och Giants

Kampanjen Giants startades 2014 utifrån ett uppdrag från prodekanus från 2014 att öka andelen kvinnliga studenter inom data, IT och elektroteknik. Efter det växte satsningen till att dels omfatta utbildningarna inom maskinteknik, hållbar produktion, teknisk fysik, teknisk matematik och farkostteknik och dels även omfatta icke-binära personer. Kampanjen har gett bra resultat, 40 procent av de som deltagit på Giants-event har valt att söka till KTH.

2019 gjordes en utvärdering av aktiviteterna inom Giants, åtföljd av en målgruppsundersökning. Undersökningen ledde till att projektgruppen ändrade inriktningen och kommunikationskonceptet. Inom Fill the Gap ligger fokus tydligare på vad man kan jobba med som ingenjör och vilka samhällsutmaningar man kan vara med och bidra till att lösa om man pluggar till ingenjör. Kampanjen blir digital i sociala medier, kompletterat med ett event.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-12-10