Till innehåll på sidan

För dig som är sak- eller ekonomisk attestant

Publicerad 2020-03-17

Information vid eventuell sjukdom, eller annan frånvaro, för dig som är sak- eller ekonomisk attestant i vårt system för elektronisk fakturahantering, EFH.

I syfte att säkerställa att KTH:s betalningsflöde hålls levande, att fakturor inte stannar upp och därför inte går till utbetalning, vädjar jag till dig som sak- eller ekonomisk attestant att i möjligaste mån hantera dina leverantörsfakturor själv, åtminstone vid lindrigare sjukdomsförlopp och om du tex. är hemma för vård av barn. Vår erfarenhet visar att när många aktiverar sina ersättare så kan det innebära att attestkedjan blir väldigt lång och att det inte alltid är något som gör att fakturan betalas i tid.

Anledningen till att vi vill säkra upp KTH:s utbetalningsprocess är att minimera risken att KTH påverkar leverantörernas betalningsförmåga negativt. KTH har många mindre leverantörer och flertalet av dem står redan inför stora utmaningar till följd av effekterna av Covid-19.

Några fakturor kräver att underlag bifogas. Om du har möjlighet att göra det så är det bra. Om du inte kan, skriv en kommentar om att du avser att bifoga det vid ett senare tillfälle. Kommunicera detta med din reskontra på skolan alternativt ekonom så detta kan följas upp.

Under den närmaste tiden kommer vi att bevaka betalningsflödet lite extra och kommer att bistå skolorna och GVS när så krävs.

Jag vill också uppmärksamma dig om att vara observant för eventuella försök till bedrägeri.

Tack för din hjälp!

Susanne Odung, ekonomichef KTH

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-03-17