Till innehåll på sidan

Från pandemi till pedagogisk utveckling

Människor sitter i bibliotek.
I höst kommer utbildningen bedrivas både digitalt och fysiskt på campus.
Publicerad 2021-06-02

Hallå där, Leif Kari, vicerektor för utbildning. Sedan 1 juni finns ett rektorsbeslut för hur KTH:s utbildning ska bedrivas i höst. Vad innebär det?

– Att våra studenter äntligen kan komma tillbaka till ett helt öppet campus. Men det blir inte tillbaka till hur det var före pandemin utan det bli bättre! Vi har lärt oss massor under den här tiden och det ska vi använda oss av. Vi kan säga att nu ska vi tillbaka till framtiden

Hur då?

Porträtt på man med långt hår.
Leif Kari, vicerektor för utbildning.

–Det blir en större variation och mångfald när det gäller såväl undervisning som examination. Vi blandar digital och fysisk närvaro för att kunna ge bästa möjliga utbildning i linje med våra långsiktiga mål.

– Det kan handla om digitalt inspelade föreläsningar som följs av möte med lärare för frågor och diskussioner – bara för att nämna ett exempel. Digitala disputationer är ett annat exempel där exempelvis opponent, betygsnämnd och en större publik kan delta digitalt, medan andra kan vara på plats på campus. Vi använder det bästa av två världar- den digitala och den fysiska.

Från när gäller det här?

– Från och med den 29 augusti. Omtentaperioden i augusti genomförs på distans och mottagningen av nya studenter hålls delvis på campus och delvis digitalt. KTH kommer givetvis även fortsatt att corona-anpassas och vi undviker trängsel och stora folksamlingar till dess att myndigheterna hävt sina restriktioner ytterligare.

Vad gäller för utbytesstudenter?

– När det gäller KTH-studenter kan de åka på utbyte om mottagande universitet och land tillåter det. Annars erbjuds de en plats i ordinarie utbildning. Vi tar emot de studenter som reser hit för utbyte, praktik eller examensarbete, men de måste vara på plats vid terminsstart om man inte kommit överens om något annat.

Hur ska man tänka som lärare inför hösten?

– Först vill jag säga att lärarna gjort ett enastående jobb under den här tiden. Något som ju också speglas i att studenternas prestationer, trots den prekära situationen, faktiskt inte försämrats under den här tiden. Jag hoppas att man kan tänka på att vi inte börjar från noll utan tar med sig det som fungerat väl och kanske utveckla det ytterligare.

Och som student?

– Som sagt var. Det blir inte som vanligt- utan bättre. De pedagogiska ambitionerna är återigen i första rummet.

 med mer information kring rektorsbeslutet som har diarienummer V-2021-0421.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-06-02