Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hur hantera krigsoro på jobbet

Illustrated picture of worried persion
Publicerad 2022-03-31

När beredskapen stiger i samhället på grund av krigshot, hur hanterar man sin egen och andras oro i yrkesvardagen på bästa sätt? Psykolog Margareta Kucera på Avonova, KTH:s företagshälsovård, delar med sig av sina bästa tips.

Att känna oro för världsläget betraktar Margareta Kucera snarast som ett friskhetstecken än ett problem.
– Först och främst vill jag friskförklara själva oroskänslan, den är helt normal. Vi vet efter åren av pandemi att de flesta av oss har god förmåga att hantera oro på egen hand. Och nu när vi vistas allt mer på arbetsplatsen är mitt tips att ta vara på möjlighet att samtala i fikarum och korridorer med kollegor.

Portrait of Margareta Kucera
– Jag brukar säga att oron kan få finnas så länge den inte får ”ta över”. Man kan se det som att man tar med sig oron i det man gör under dagen men låter sig inte hindras av den, säger Margareta Kucera, psykolog på Avonova, KTH:s företagshälsovård.

Hon framhåller att även om vi människor reagerar på oro på olika sätt mår de allra flesta bra av att sätta ord på sina funderingar.
– Men man bör samtidigt ta hänsyn till andra genom att undvika det alarmistiska ”sensationssnacket”, så man inte skrämmer upp sig själv och andra i onödan.
– Det är även viktigt att begränsa sin nyhetskonsumtion om man börjar må dåligt av all information om kriget. För att hjälpa sig själv att komma ur orosläget kan man exempelvis begränsa sig till att ta del av nyhetsuppdateringar två gånger om dagen, säger Margareta Kucera.

När behöver man söka hjälp för att hantera sin oro?
– När man inte längre kan leva sitt liv som vanligt på grund av att tankarna exempelvis påverkar sömnen. Eller om man inte längre kan, vågar eller orkar arbeta eller träffa vänner på grund av oroskänslor. När känslorna hindrar oss i vardagen kan det vara läge att ta kontakt med vårdcentral eller företagshälsa. 

Vad är viktigast att tänka på för att förebygga överdriven oro?
– Se till att ha fasta rutiner i vardagen. Prioritera sömnen. Begränsa nyhetskonsumtionen och se inte krigsrapporter alldeles innan det är dags att sova.
– Ät regelbundet, välj mat som ger god energi. Undvik stora mängder socker och alkohol. Och se till att röra på dig mycket, dels för att få motion och dels för att skingra tankarna.
– Agera! Vi tycker om känslan av att göra något när vi är oroliga, eftersom handlingar kan skapa en känsla av kontroll. Gör det du kan för att engagera dig i krisen, kanske genom att samla in pengar eller förnödenheter till behövande.

Vad kan chefen göra för att hantera oro bland medarbetare?
– Bekräfta och uppmärksamma situationen, exempelvis genom några rader i ett veckobrev, eller genom en kommentar på ett möte. Då ökar känslan av trygghet och verklighetsförankring på arbetsplatsen.
– Var uppmärksam på hur medarbetare och kollegor mår. Våga ställa frågor om det finns behov av extra stöd, och visa samtidigt respekt och förståelse för eventuell ovilja att prata om situationen.

Katarina Ahlfort
Illustration: Mostphotos

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-03-31