Jämställdhet gynnar verksamheten på alla nivåer

Muriel Beser Hugosson, skolchef på ABE-skolan får rektors jämställdhets- och mångfaldspris 2019.
Publicerad 2019-11-07

Som fakultetsförnyelseansvarig har hon integrerat jämställdhetsperspektivet i rekryteringen av ny personal. Som skolchef har hon initierat en genomgripande ledarskapsutbildning för alla chefer på ABE-skolan. Muriel Beser Hugosson får rektors jämställdhets- och mångfaldspris för anställda 2019.

– Vi jobbar med hela personalen så att jämställdhetstänket genomsyrar hela organisationen, säger hon.

Muriel Beser Hugosson , skolchef på ABE-skolan , konstaterar att det för henne är oerhört viktigt att arbetet för ökad jämställdhet prioriteras. Hon vill att dessa frågor ska vara en integrerad del i det dagliga arbetet.

– Det är roligt att det arbete som vi har gjort på skolan de senaste åren uppmärksammas på detta vis nu. Jag säger ”vi”, för det är givetvis vi på skolan som tillsammans har genomfört de satsningar som nämns i nomineringen (se faktaruta för nomineringen, red:s anm.), säger Muriel Beser Hugosson.

När man jobbar tillsammans med jämställdhet och mångfald utvecklar det både personalen och verksamheten på alla nivåer, arbetsmiljö, utbildning och forskning, menar hon.

Jämställdhet en fundamental demokratifråga

– Ökad jämställdhet och mångfald är en fundamental demokratifråga som vi behöver ta tag i gemensamt i samhället. Och då är det viktigt att vi som lärosäte och myndighet är i framkant, säger Muriel.

Som fakultetsförnyelseansvarig har hon arbetat för att integrera ett jämställdhetsperspektiv när ny personal ska rekryteras. Det innebär att man på ABE-skolan har sett över hur detta kan genomsyra hela rekryteringsprocessen, hela vägen från utlysning till anställning och karriär. Konkret har det handlat om att titta på hur skolan uttrycker sig i jobbannonser, var och hur man utlyser tjänster och hur sökande efter kandidater kan genomföras på ett breddat och systematiskt sätt.

– Vi har även under flera år satsat på rekrytering av fler kvinnliga doktorander. På ABE-skolan har vi en jämn fördelning bland studenterna i vår grundutbildning så det finns alla förutsättningar för att det även ska gälla vid antagning till forskarutbildning och även anställning, säger Muriel.

Ledarskapsutbildning för chefer på skolan

En ytterligare åtgärd hon har gjort är att hon har tagit initiativ till och implementerat en ledarskapsutbildning för alla chefer på ABE-skolan. Bakgrunden till denna satsning är, enligt Muriel, att man vet att jämställdhetsarbete handlar mycket om att göra människor medvetna, diskutera tillsammans. Dessutom, konstaterar hon, behöver chefer erbjudas nya verktyg för att analysera och förändra rådande normer och hur de som chefer uttrycker sig, hur de syns i och påverkar verksamheten. För att kunna leda andra i förändring behöver de kunna leda sig själva, helt enkelt, och här spelar fortbildning en viktig roll.

Redan 2014/2015 genomfördes en mycket uppskattad kurs i genusmedvetet ledarskap för ledningsgruppen på skolan. Året efter erbjöds kurs för hela TA-personalen och sedan har liknande årligen erbjudits för olika grupper. Nu i höst har skolan även infört en årlig uppföljningsdag för dem som gått kursen tidigare.

– På så sätt breddar vi medvetenheten i hela organisationen, säger Muriel.

Håkan Soold

Rektors jämställdhets- och mångfaldspris för anställda 2019

Beslut

Prisberedningsgruppen har berett ärendet och föreslår till rektor att tilldela Muriel Beser Hugosson, skolchef på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, rektors jämställdhets- och mångfaldspris för anställda 2019. Prissumman är på 10 000 kr.

Motivering

Muriel Beser Hugosson får KTH:s jämställdhets- och mångfaldspris för anställda 2019 för sitt systematiska, engagerade, kunskapsbaserade och modiga jämställdhetsarbete i sin roll som både vice skolchef och skolchef. Hon har exempelvis som ansvarig för fakultetsutvecklingsfrågor integrerat jämställdhetsperspektivet i rekryteringsärenden och i sin roll som skolchef initierat en omfattande ledarskapsutbildning med genusperspektiv för alla chefer vid ABE. Hennes ansats att koppla förändringsarbete till kunskapshöjande insatser har gett resultat och hon har därmed påverkat och inspirerat andra chefer på KTH.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-11-07