Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kommunikationen till studenterna ska bli tydligare

Tre studenter, två killar och en tjej, sitter utomhus vid ett bord på campus och pluggar.
Studenter som sitter och pluggar tillsammans utomhus.
Publicerad 2021-08-13

Studenter på KTH upplever att informationen från KTH är otydlig, splittrad och finns i för många kanaler. Därför jobbar representanter från KTH och THS tillsammans i ett projekt för att utveckla en mer tydlig och sammanhållen kommunikation med KTH-studenter. Bland annat har nu Studentwebben fått en ny webbstruktur och ska fungera som studenternas startpunkt för KTH-gemensam information.

I september 2020 startade projektet . Ambitionen är att ta fram kommunikationslösningar och strategier som bidrar till att det blir lättare för studenten att genomföra sina studier. I projektgruppen finns representanter från alla skolor och GVS, med bakgrund inom antingen utbildningsadministration, kommunikation eller IT, och studentrepresentant från THS.

Porträtt på Sara Gunningberg.
Sara Gunningberg, kommunikatör på Avdelningen för Utbildningsstöd.

– Vi arbetar tätt tillsammans och alla är väldigt angelägna om att kommunikationen med våra nuvarande studenter måste bli bättre, något som varit eftersatt väldigt länge, berättar Sara Gunningberg, som leder projektet och jobbar som kommunikatör på Avdelningen för Utbildningsstöd.

Genom djupintervjuer med studenter, alumner och medarbetare, och en studentenkät som genomfördes i maj, har projektet samlat in mycket kunskaper om studenternas behov. I intervjuerna framkommer det tydligt att det saknas en gemensam strategi för kommunikation med studenterna och vad som ska kommuniceras när, hur, var och av vem.

Får lägga mycket tid på att leta information

Studenterna får stora mängder av information från olika delar av KTH, och informationen kommuniceras på olika sätt beroende på var på KTH studenterna läser, enligt Sara Gunningberg.

– De lägger mycket tid på att förstå var material finns, vilka kontaktuppgifter de ska använda och vilken information som är viktig. Många studenter är stressade av att inte veta var de hittar olika typer av information, och behöver då vända sig direkt till studievägledare eller lärare, säger hon.

– Om studenterna istället känner igen kommunikationen från tidigare kurser, kan de fokusera på kursen istället för kurskommunikationen. Ju fler lärare som använder mallarna för Kurs-PM och Canvas desto mer kommer studenterna känna igen sig mellan kurserna och färre frågor direkt till läraren, menar Sara Gunningberg.

Porträtt på Kitty Thai.
Kitty Thai, sistaårsstudent på Datateknik, är studentrepresentant i projektet.

Det är något som projektets studentrepresentant Kitty Thai, som nu i höst börjar på sista året på Datateknik, håller med om. Avsaknad av en standard och riktlinjer för hur kommunikation med studenterna ska ske orsakar stor förvirring, konstaterar hon. Förvirringen är störst inom kurserna, men även annan viktig information kring exempelvis utlandsstudier, studenthälsa, studenters rättigheter och skyldigheter skulle behöva vara mer enhetlig, enligt Kitty Thai.

– Inför varje ny kurs har jag behövt spendera mycket tid på att navigera runt och leta efter information på kursens Canvas-sida eftersom lärarna utformar sidorna på olika sätt. Det har varit tidskrävande, tid jag hade kunnat spendera på studier istället, säger hon.

KTH-gemensam kommunikation ska gå via Studentwebben

Idag läggs en del KTH-gemensam information på programwebbarna, men det skiljer sig från program till program vilken information som kommer upp, och dessutom får forskarstuderande och fristående studenter inte informationen.

– I grunden handlar det om att KTH ska ge jämlika förutsättningar och möjligheter under utbildningen. Därför behöver KTH-gemensam kommunikation vara tillgänglig och likvärdig för alla studenter, säger Sara Gunningberg.

Ett första steg är att samla all KTH-gemensam kommunikation till Studentwebben , som i juni fick en uppdaterad webbstruktur och egen toppmeny.

– Det är Studentwebben som ska vara studentens startpunkt för KTH-gemensam information. Vi jobbar för att Programwebben bara är till för programspecifik information, så det blir tydligt för studenterna, säger Sara Gunningberg.

Under året har projektgruppen tagit fram förslag på kommunikationsstrategi, som just nu håller på att förankras i olika grupperingar. Utifrån strategin kommer projektet även ta fram en KTH-gemensam process för kommunikation med studenter.

– Genom att ta fram en process med Utbildningsadministrativa utskottet (UU) kommer det bli enklare för alla att kommunicera mer likvärdigt och sammanhållet över hela KTH, säger Sara Gunningberg.

Håkan Soold

Projektet Samordnad kommunikation till KTH-studenter

Projektet startade i september 2020. Syftet med projektet är att samordna kommunikation för att underlätta för studenten att genomföra sina studier och att ge likvärdig kommunikation oavsett vilken del av KTH studenten tillhör.

Projektorganisationen består av en styrgrupp och en projektgrupp. I styrgruppen ingår Katarina Jonsson Berglund, Leif Kari, Johanna Stellan, Joakim Petersson, Åsa Ankarcrona, Petra Krödel, Sofia Ritzén, samt en studentrepresentant från THS, Kitty Thai. Projektgruppen består av representanter från alla skolor och GVS, som har olika bakgrund/kompetens inom utbildningsadministration, IT eller kommunikation, samt en studentrepresentant från THS.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-08-13