Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH får kritik av UKÄ

KTH:s borggård.
UKÄ riktar allvarlig kritik mot KTH i ett tillsynsärende.
Publicerad 2022-10-27

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger KTH allvarlig kritik för brister i hanteringen av en kallelseprofessur.

– Vi tar till oss kritiken och beslutet visar tydligt att KTH bör se över anställningsordning och rekryteringsprocesser. Ett arbete som styrelsen initierade redan i somras och som pågår för fullt. Givet UKÄ:s beslut kommer styrelsen att diskutera om beslutade åtgärder är tillräckliga, säger Pia Sandvik, KTH:s styrelseordförande.

Bakgrunden till UKÄ:s beslut är en anmälan som gjordes i våras kring handläggningen av kallelseärende på KTH. UKÄ begärde sedan in yttrande från KTH:s styrelse senast 1 september.

Kritiken från UKÄ rör i huvudsak KTH:s tolkning och tillämpning av Högskoleförordningen avseende kallelseförfarande samt själva beredningen.

Tre punkter

Kritiken rör främst tre punkter enligt beslutet. Kallelse ska användas för att rekrytera personer av särskild betydelse för lärosätet – inte som i detta fall redan anställd personal. UKÄ påpekar också i beslutet att kallelseförfarandet ska användas restriktivt. Dessutom saknas en sakkunnigbedömning, vilket enligt UKÄ:s beslut borde ha gjorts i detta ärende.

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson säger om kritiken:

– Att det funnits brister i beredningen är något vi identifierat och det är bra att oklarheter kring hur man ska använda kallelseverktyget retts ut så att vi inte fortsätter göra fel. Kallelseförfarandet har funnits och använts på liknande sätt i många år på KTH.

Senast den 31 januari nästa år ska KTH:s styrelse redovisa vad man gjort för att hantera bristerna.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-10-27