Till innehåll på sidan
Olika vetenskapliga tidskrifter utspridda på ett bord.
Hur går KTH:s publiceringar i vetenskapliga tidskrifter? Rapporten Årlig Bibliometrisk Uppföljning ger information om forskningens genomslag.

KTH:s publiceringar i fokus

Publicerad 2020-05-06

Årlig Bibliometrisk Uppföljning (ÅBU), som sammanställer och analyserar KTH:s publiceringsstatistik, har kommit ut i en ny och omgjord version. Den innehåller både mer information och ska vara enklare att använda.

Syftet med ÅBU är att förbättra förståelsen kring den forskning som KTH publicerar, och med större genomslag som ett av målen. Resultaten från ÅBU används även i KTH:s kvalitetsarbete. Publiceringsdata samlas främst in från databaserna DiVA och Bibmet (KTH:s bibliometridatabas) och resultaten presenteras både på KTH-, skol-, institutions- och individnivå.

Sammanställningen finns nu i en mer flexibel plattform för dator och mobila enheter, och innehåller nya data och bättre presentation. Den kommer även att vidareutvecklas för att utöka funktionaliteten.

ÅBU innehåller bland annat:

  • Publiceringsvolym: Hur många publikationer av olika typer som publicerats av en enhet eller forskare, totalt samt över tid.
  • Citeringsimpact: Det fältnormerade citeringsgenomslaget hos KTH:s vetenskapliga publikationer, det vill säga hur mycket de citeras jämfört med andra artiklar inom samma ämnesområden. 
  • Sampublicering: Hur stor del av KTH:s publicering som sampubliceras med internationella partners och icke-universitet i Sverige (ett indirekt mått på samhälls- och företagssamverkan utanför universitetsvärlden).

– Från KTH:s ledning är syftet att både använda ÅBU som ett uppföljningsverktyg och för att lägga fokus vid den bibliometriska prestationen hos KTH:s publicering bland annat med syfte stärka hur KTH:s presterar i internationella rankningar. För skolor och institutioner är tanken att underlaget kan användas som en datakälla i kvalitetsdialoger och uppföljningsarbete, säger Tobias Jeppsson , bibliometriker vid KTH.

Vilken nytta kan man ha av ÅBU som forskare?
– Man kan se samma typ av sammanställning för sina egna publikationer som den som presenteras för KTH:s organisatoriska enheter. För enskilda individer så ska dock bibliometriska indikatorer tolkas med stor försiktighet. Planen framöver är att lägga till fler komponenter kring till exempel sampublicering och finansiering som kan ge enskilda forskare ännu större utbyte, säger han

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-05-06