Till innehåll på sidan

KTH tar tempen på medarbetares mående

Porträttbild på kvinna i kort ljus frisyr.
Annica Fröberg, personalchef på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) Foto: Håkan Lindgren
Publicerad 2021-03-15

En undersökning pågår för att mäta hur medarbetare mår och hur arbetsmiljön är i rådande pandemi. Metoden ger snabba och löpande svar. Samarbete får gott betyg, men medarbetare känner stress.

– Det är en partsgemensam undersökning vi gör tillsammans med facket och den bekostas med gemensamma medel. Det är lite unikt för KTH, säger Annica Fröberg, personalchef på KTH och ansvarig för undersökningen från arbetsgivarsidan.

Deltagarpanelen består av 500 slumpvis utvalda medarbetare över hela KTH. Varje vecka får de ett antal nya frågor i mobilen att snabbt besvara, på en skala av glada till sura smileyikoner.

Verktyget är enkelt och flexibelt och ger möjlighet till snabba pulsmätningar, vilket gör det lättare att arbeta mer förebyggande med arbetsmiljöfrågor, menar Annica Fröberg. Hon jämför snabbundersökningarna med den stora och återkommande medarbetarundersökningen inom KTH.

– Vi tolkar data som kommer in löpande. Utifrån resultat som framträder kan vi utforma och snabbt skicka ut nya fördjupningsfrågor.

Åtgärder grundade på resultat

Deltagare från både stödverksamheten och kärnverksamheten ger bra betyg på frågor om ”närvarande ledarskap & stöd”. Annica Fröberg konstaterar emellertid att stödverksamheten i högre grad än kärnverksamheten upplever att den faktorn påverkar arbetssituationen på ett positivt sätt.

– Frågor om ”stressnivån” får däremot sämre betyg både av kärn- och stödverksamheten, säger hon och tillägger:

– Det är glädjande att se att en fördjupad mätning vi gjorde om ”gemenskap & sammanhållning” visar att deltagarna ger goda betyg på ”stämning”, ”öppenhet i gruppen” och ”samarbete”.

Man jobbar nu partsgemensamt med att ta fram olika stödjande aktiviteter.

– Vi tittar till exempel på hur vi kan utöka ledarstödet och jobba mer med arbetsplatsträffarna.

Annica Fröberg framhåller också det gemensamma ansvaret för varandras hälsa.

Det bör vara ett krav anser hon, att ha sin webbkamera påslagen på arbetsplatsträffar och andra digitala möten.

– Det är svårt att ha möten när man inte kan se och interagera med varandra. Det är också viktigt för att få kännedom om någon inte mår bra eller far illa.

Hur ser du på framtiden, efter pandemin?

– Det kommer säkerligen att bli nödvändigt med en del stöd och aktiviteter när alla återgår till campus igen efter så lång tid av hemarbete.

Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-03-15